Statistisk-topographisk beskrivelse af kongeriget Danmark . 1793. 3 beite Sapel opbeoare^ granb«8?an?oug ilaarbe og 9xuftning famt tpenbe ^^^f^^ ^^^ ^^^ erobrebe i Snimartrig n. gø^otm tilliørte fra Xronning IJorgreteé Xb ben abelit^e ©lagt SBjørn, mentom fnart efter til Steen 33néfe iBilbe. fom tote 1452, ^Pié (Sftertommere be^olbt©anrben til S^riftian ben j^jerbeé 2:ib. Sfter be foranførte j^amilier 9?an)jou cg©nlbenftjerne ^aobc Ãe^eimeraab Uiorten Scbinfel en fort 2;ib Søholm (ban eiebeoafan ©øbolm i %wn og fireo fig berfor tif Sobolmene), fom f)an KiSO tilftjøbebe3)ronnin

Statistisk-topographisk beskrivelse af kongeriget Danmark . 1793. 3 beite Sapel opbeoare^ granb«8?an?oug ilaarbe og 9xuftning famt tpenbe ^^^f^^ ^^^ ^^^ erobrebe i Snimartrig n. gø^otm tilliørte fra Xronning IJorgreteé Xb ben abelit^e ©lagt SBjørn, mentom fnart efter til Steen 33néfe iBilbe. fom tote 1452, ^Pié (Sftertommere be^olbt©anrben til S^riftian ben j^jerbeé 2:ib. Sfter be foranførte j^amilier 9?an)jou cg©nlbenftjerne ^aobc Ãe^eimeraab Uiorten Scbinfel en fort 2;ib Søholm (ban eiebeoafan ©øbolm i %wn og fireo fig berfor tif Sobolmene), fom f)an KiSO tilftjøbebe3)ronnin Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

The Reading Room / Alamy Stock Photo

Image ID:

2AKXKAE

File size:

7.2 MB (486.1 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1293 x 1934 px | 21.9 x 32.7 cm | 8.6 x 12.9 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Statistisk-topographisk beskrivelse af kongeriget Danmark . 1793. 3 beite Sapel opbeoare^ granb«8?an?oug ilaarbe og 9xuftning famt tpenbe ^^^f^^ ^^^ ^^^ erobrebe i Snimartrig n. gø^otm tilliørte fra Xronning IJorgreteé Xb ben abelit^e ©lagt SBjørn, mentom fnart efter til Steen 33néfe iBilbe. fom tote 1452, ^Pié (Sftertommere be^olbt©anrben til S^riftian ben j^jerbeé 2:ib. Sfter be foranførte j^amilier 9?an)jou cg©nlbenftjerne ^aobc Ãe^eimeraab Uiorten Scbinfel en fort 2;ib Søholm (ban eiebeoafan ©øbolm i %wn og fireo fig berfor tif Sobolmene), fom f)an KiSO tilftjøbebe3)ronning (Ã¥f)arlotte Slmalie ffte forøprigt (?^joréIep . 3 bfbe« 33eftbbelfe^tib bleoG^flar^e^e ^ooebgaarbétajt betpbclig forøget, nemlii^ meb ben afbrubte lanbébp ®ørup8Sorber: 86 2;br. §tf. greberif ben gjerbe lob ben ælbgamle ^ooebb^gning meb flereJoame og gpiir albeleS nebbnibe. (Statøraab £ini^encrone, ber fjøbte ©oarben i 5oi^ibeIfc meb ©jorélep, opførtefenere poo en onben ^tabe ben nuoærenbe iPpgning, 4 unfeelige icenger af Sribtfteen.. ©tfon« §. â ©oltug @ogn. 493 -Ipoltug ®Ogn^ ^2(nney til iDJag(ebi), cmflioet af bette ®. og ©tore*^ebbtnøe ?anbfcgu [amt Ãfterføen. Itirfen, mibt i 3ognet, 2^8 TI. |. o, for ^iøøe cg Vg 2??. n. fer Storc-C>ebbtnge. 2lrealet, 3741 Sbr. ?anb, l>t>oraf 416 Ibr. ?anb 5^ebfTot> (©jcr^leo og 9?aat)o©eb <Bt.), i}ax (Steen«flints novbre (Snbe fra 2)?anbe^ooeb inbtil ©jorSlet) SJco til ©rcenbfcniob i^tranDen. Ooerflaben ^ar enbeel f^or^øininger og er af gcb teer*og falftjolbig 53efTaffenl)eb. Jptf. 445 Xbr. 21. og @., 4 2br. ©fff. 3 Sognet: SSt^erne Jpoltug meb ^irfen, Sfcle og S3eirmøIIe, Ub==jTibninggfteb i ©jorSleo (Efoo (SBøgeffocen), ^oor ber er lolbaéfiftentbolig, 9?aab^, (£!ottel)ufc (5 ^.) og â¢]3ræfteffoc^ufe (4 ^.) meb (gfole;|)otoebgaarben ^jor^lec meb et 2lreal af c.

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts