Stany Zjednoczone Ameryki Waszyngton 21.03.1990. Wizyta premiera Tadeusza Mazowieckiego (3P) w USA (20-26.03.1990). Nz. Departament Stanu USA. Spotkanie z zastêpc¹ sekretarza stanu Lawrencem Sidneyem Eagleburgerem (2P). W g³êbi m.in.: szef zespo³u doradców premiera Mazowieckiego Waldemar Kuczyñski (L), Dariusz Ledworowski (3L) z Ministerstwa Wspó³pracy Gospodarczej z Zagranic¹. msa PAP/Marek Cezary Langda The United States of America Washington 21 March 1990. Poland's Prime Minister Tadeusz Mazowiecki (3R) pays a visit to the United States (March 20-26, 1990). Pictured: US Departmen

Stany Zjednoczone Ameryki Waszyngton 21.03.1990. Wizyta premiera Tadeusza Mazowieckiego (3P) w USA (20-26.03.1990). Nz. Departament Stanu USA. Spotkanie z zastêpc¹ sekretarza stanu Lawrencem Sidneyem Eagleburgerem (2P). W g³êbi m.in.: szef zespo³u doradców premiera Mazowieckiego Waldemar Kuczyñski (L), Dariusz Ledworowski (3L) z Ministerstwa Wspó³pracy Gospodarczej z Zagranic¹. msa  PAP/Marek Cezary Langda           The United States of America Washington 21 March 1990. Poland's Prime Minister Tadeusz Mazowiecki (3R) pays a visit to the United States (March 20-26, 1990). Pictured: US Departmen Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HADB0H

File size:

27.4 MB (960.3 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2490 px | 32.5 x 21.1 cm | 12.8 x 8.3 inches | 300dpi

Date taken:

21 March 1990

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Stany Zjednoczone Ameryki Waszyngton 21.03.1990. Wizyta premiera Tadeusza Mazowieckiego (3P) w USA (20-26.03.1990). Nz. Departament Stanu USA. Spotkanie z zastêpc¹ sekretarza stanu Lawrencem Sidneyem Eagleburgerem (2P). W g³êbi m.in.: szef zespo³u doradców premiera Mazowieckiego Waldemar Kuczyñski (L), Dariusz Ledworowski (3L) z Ministerstwa Wspó³pracy Gospodarczej z Zagranic¹. msa PAP/Marek Cezary Langda The United States of America Washington 21 March 1990. Poland's Prime Minister Tadeusz Mazowiecki (3R) pays a visit to the United States (March 20-26, 1990). Pictured: US Department of State. Mazowiecki meets deputy Secretary of State Lawrence Sidney Eagleburger (2R). In the background among others head of Poland's prime minister's advisors Waldemar Kuczynski (L), Dariusz Ledworowski (3L) from the ministry for foreign economic cooperation. msa PAP/Marek Cezary Langda