Sokó³ka, 1969-10. Panorama powiatowego miasta Sokó³ka ad PAP/Roman Señko Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.   Sokolka, Oct. 1969. Panorama of the locality of Sokolka. ad PAP/Roman Senko
RM2HABGKCSokó³ka, 1969-10. Panorama powiatowego miasta Sokó³ka ad PAP/Roman Señko Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Sokolka, Oct. 1969. Panorama of the locality of Sokolka. ad PAP/Roman Senko
Sokó³ka, 1969-10. Panorama powiatowego miasta Sokó³ka. Nz. panorama miasta, na której widaæ czêœæ starej i nowej zabudowy. ad PAP/Roman Señko Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.   Sokolka, Oct. 1969. Panorama of Sokolka. Pictured: old and new part of the town. ad PAP/Roman Senko
RM2HABGKDSokó³ka, 1969-10. Panorama powiatowego miasta Sokó³ka. Nz. panorama miasta, na której widaæ czêœæ starej i nowej zabudowy. ad PAP/Roman Señko Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Sokolka, Oct. 1969. Panorama of Sokolka. Pictured: old and new part of the town. ad PAP/Roman Senko