. Skogsvårdsföreningens tidskrift . 8,1,2 i)6: 76: 83 Vinst 0,173: O 9.173: 10 Det ovanligt gynnsamma ekonomiska resultatet beror likväl äfven på attfröet, särskildt granfröet, år 1911 stått så högt i pris. ]äniilanih och Örebro läns förenade skogvaktare- och kolarcskolor hade enaf forstmästaren (;öst.- Wesslén ordnad vacker och instruktiv utställning (sefig.). Den stora publiken tilltalades nog mest af den vackra samlingen mo-deller af alla i landet brukliga miltyper samt af kolarekojor, kolhus, kolveds-slipar och kolryssar. Vidare märktes en samling modeller till de vanligastestängslen samt

- Image ID: 2CDDE3G

. Skogsvårdsföreningens tidskrift . 8,1,2 i)6: 76: 83 Vinst 0,173: O 9.173: 10 Det ovanligt gynnsamma ekonomiska resultatet beror likväl äfven på attfröet, särskildt granfröet, år 1911 stått så högt i pris. ]äniilanih och Örebro läns förenade skogvaktare- och kolarcskolor hade enaf forstmästaren (;öst.- Wesslén ordnad vacker och instruktiv utställning (sefig.). Den stora publiken tilltalades nog mest af den vackra samlingen mo-deller af alla i landet brukliga miltyper samt af kolarekojor, kolhus, kolveds-slipar och kolryssar. Vidare märktes en samling modeller till de vanligastestängslen samt

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID: 2CDDE3G

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

Search stock photos by tags