. Sinryke fabulen, : verklaart en toegepast tot alderley zeede-lessen, dienstig om waargenoomen te werden in het menschelijke en burgerlijke leeven . Schijn- De Kgmerde ende Vaaddboom. 6 67 jnAAAAAAJllAJRJtlAitilJllAJltAJltAAAJllA Schijnheilig Roomen roemd de befte Stad te wee fen*Duits Duuren nut te min de Kroonefpand in deefen.. QtLci ctto fit, ctto pertf. 95. De I^aivoerde ende Daadetboom. SOo eeven als uit Leer.% een feer groote Tot gedraaid,ende om te droogen in den fchijnfele der Sonne ge-fet was, fag fy neevens haar cene veel kleindere gebakkeTot ftaan, diefyfeide, niet bequaam te weefe

. Sinryke fabulen, : verklaart en toegepast tot alderley zeede-lessen, dienstig om waargenoomen te werden in het menschelijke en burgerlijke leeven . Schijn- De Kgmerde ende Vaaddboom. 6 67 jnAAAAAAJllAJRJtlAitilJllAJltAJltAAAJllA Schijnheilig Roomen roemd de befte Stad te wee fen*Duits Duuren nut te min de Kroonefpand in deefen.. QtLci ctto fit, ctto pertf. 95. De I^aivoerde ende Daadetboom. SOo eeven als uit Leer.% een feer groote Tot gedraaid,ende om te droogen in den fchijnfele der Sonne ge-fet was, fag fy neevens haar cene veel kleindere gebakkeTot ftaan, diefyfeide, niet bequaam te weefe Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CT159T

File size:

7.1 MB (372.6 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1761 x 1419 px | 29.8 x 24 cm | 11.7 x 9.5 inches | 150dpi

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Sinryke fabulen, : verklaart en toegepast tot alderley zeede-lessen, dienstig om waargenoomen te werden in het menschelijke en burgerlijke leeven . Schijn- De Kgmerde ende Vaaddboom. 6 67 jnAAAAAAJllAJRJtlAitilJllAJltAJltAAAJllA Schijnheilig Roomen roemd de befte Stad te wee fen*Duits Duuren nut te min de Kroonefpand in deefen.. QtLci ctto fit, ctto pertf. 95. De I^aivoerde ende Daadetboom. SOo eeven als uit Leer.% een feer groote Tot gedraaid, ende om te droogen in den fchijnfele der Sonne ge-fet was, fag fy neevens haar cene veel kleindere gebakkeTot ftaan, diefyfeide, niet bequaam te weefen, dan omdaar in te piffen ■. ende dat fy derhalven behoorde te wij-ken voor haar, die bequaam was om met de allcr-beftcOlie ende de aller-kofteïikfte Wijnen, ten dienlte van Ko.vingen ende VorJlent gevuld te werden. Waar op het Pp pp 2 gebak- <jé8 De K^oeyde ende Daadelhoom: gebakken Totteken antwoorde: Indien ik niet ontfag denTott e bakker, die ons beiden naar fijn gelieven gemaaktheeft, ende ons ook breeken kanj ik foude aanftonds tee-gen u ftooten , ende u verbreeken, om u te lecren, datgy niet foo wel als ik, door den -v/ere gehard zijt, endedat gy feer haaft weeder een vcragrelik Leem kond wer-den: maar nu fal ik my ftil houden ende afwagten, hetgunt van foo eene laatdunkende nog niet gebakke Totwerden fal. D

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts