Setaceous Hebrew character (Xestia c-nigrum, Rhyacia c-nigrum, Amathes c-nigrum, Agrotis c-nigrum), sitting on bark, Germany

- Image ID: XAHPRH