Sadhu (Hindu holy man), Pushkar Camel & Cattle Fair, Rajasthan, India

- Image ID: K1E013