Rybnica Leœna 02.1979. II Bieg Gwarków - masowy bieg narciarski organizowany w Górach Suchych (Sudety, okolice Wa³brzycha) w pobli¿u schroniska Andrzejówka. Biegi w ró¿nych kategoriach wiekowych rozegrywano na trasach o d³ugoœci 1, 5, 10 i 20 km. Nz. uroczyste otwarcie II Biegu Gwarków - gra orkiestra górnicza przy kopalni wêgla kamiennego w Wa³brzychu. mta PAP/Wojciech Kryñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Rybnica Lesna February 1979. The 2nd Gwarkow Rally - a mass skiing race in the Suche Mountains (the Sudety Mountains, the vicinity of Walbrzych) near Andrzejowka shelte

Rybnica Leœna 02.1979. II Bieg Gwarków - masowy bieg narciarski organizowany w Górach Suchych (Sudety, okolice Wa³brzycha) w pobli¿u schroniska Andrzejówka. Biegi w ró¿nych kategoriach wiekowych rozegrywano na trasach o d³ugoœci 1, 5, 10 i 20 km. Nz. uroczyste otwarcie II Biegu Gwarków - gra orkiestra górnicza przy kopalni wêgla kamiennego w Wa³brzychu. mta  PAP/Wojciech Kryñski    Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.         Rybnica Lesna February 1979. The 2nd Gwarkow Rally - a mass skiing race in the Suche Mountains (the Sudety Mountains, the vicinity of Walbrzych) near Andrzejowka shelte Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HACBFB

File size:

38.1 MB (1.8 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3802 x 3500 px | 32.2 x 29.6 cm | 12.7 x 11.7 inches | 300dpi

Date taken:

20 July 2011

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Rybnica Leœna 02.1979. II Bieg Gwarków - masowy bieg narciarski organizowany w Górach Suchych (Sudety, okolice Wa³brzycha) w pobli¿u schroniska Andrzejówka. Biegi w ró¿nych kategoriach wiekowych rozegrywano na trasach o d³ugoœci 1, 5, 10 i 20 km. Nz. uroczyste otwarcie II Biegu Gwarków - gra orkiestra górnicza przy kopalni wêgla kamiennego w Wa³brzychu. mta PAP/Wojciech Kryñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Rybnica Lesna February 1979. The 2nd Gwarkow Rally - a mass skiing race in the Suche Mountains (the Sudety Mountains, the vicinity of Walbrzych) near Andrzejowka shelter. Races in different age categories on 1-, 5-, 10- and 20- kilometre runs. Pictured: a gala inauguration of the 2nd Gwarkow Rally with miner's orchestra at the hard coal pit in Walbrzych. mta PAP/Wojciech Krynski Exact date unknown.