Rybnica Leœna 02.1979. II Bieg Gwarków - masowy bieg narciarski organizowany w Górach Suchych (Sudety, okolice Wa³brzycha) w pobli¿u schroniska Andrzejówka. Biegi w ró¿nych kategoriach wiekowych rozegrywano na trasach o d³ugoœci 1, 5, 10 i 20 km. mta PAP/Wojciech Kryñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Rybnica Lesna February 1979. The 2nd Gwarkow race, a mass skiing race organized in the Suche Mountains (the Sudety Mountains near Walbrzych) close to the Andrzejowka shelter. Races in different age categories covered different distances from 1-kilometr to 5-, 10- and 20 kilom

Rybnica Leœna 02.1979. II Bieg Gwarków - masowy bieg narciarski organizowany w Górach Suchych (Sudety, okolice Wa³brzycha) w pobli¿u schroniska Andrzejówka. Biegi w ró¿nych kategoriach wiekowych rozegrywano na trasach o d³ugoœci 1, 5, 10 i 20 km.  mta  PAP/Wojciech Kryñski    Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.         Rybnica Lesna February 1979. The 2nd Gwarkow race, a mass skiing race organized in the Suche Mountains (the Sudety Mountains near Walbrzych) close to the Andrzejowka shelter. Races in different age categories covered different distances from 1-kilometr to 5-, 10- and 20 kilom Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HACBGB

File size:

39.6 MB (2.3 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 3604 px | 32.5 x 30.5 cm | 12.8 x 12 inches | 300dpi

Date taken:

25 July 2011

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Rybnica Leœna 02.1979. II Bieg Gwarków - masowy bieg narciarski organizowany w Górach Suchych (Sudety, okolice Wa³brzycha) w pobli¿u schroniska Andrzejówka. Biegi w ró¿nych kategoriach wiekowych rozegrywano na trasach o d³ugoœci 1, 5, 10 i 20 km. mta PAP/Wojciech Kryñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Rybnica Lesna February 1979. The 2nd Gwarkow race, a mass skiing race organized in the Suche Mountains (the Sudety Mountains near Walbrzych) close to the Andrzejowka shelter. Races in different age categories covered different distances from 1-kilometr to 5-, 10- and 20 kilometers. mta PAP/Wojciech Krynski Event date unknown.