Alamy logo

. Romanorvm imperatorvm effigies : elogijs ex diuersis scriptoribus per Thomam Treteru S. Mariae Transtyberim canonicum collectis. t. Commodifororem anum, morte affecit, cjr quicquid ex cognazioneImperatoria, autinSenatu ex Patricia nobilitate Jupere-rat y quafi a fiirpe abfiulit. Vcflales rirgines viuevs terra.obruit. Tropter crudelitatcmfe perofum fentiens, Roma re-ttela in Galìiam fecejjit : affcclans nomen Tartbici ad Orien-tem feflinauit, quod & obtinuit. Hyematurus in Mefepota-wiay apud CarrcvsVrbem, dum Luna dea templum inuife-ret) &adrequifita natura difeeder et, infdijsa Macrwoprafttl

. Romanorvm imperatorvm effigies : elogijs ex diuersis scriptoribus per Thomam Treteru S. Mariae Transtyberim canonicum collectis. t. Commodifororem anum, morte affecit, cjr quicquid ex cognazioneImperatoria, autinSenatu ex Patricia nobilitate Jupere-rat y quafi a fiirpe abfiulit. Vcflales rirgines viuevs terra.obruit. Tropter crudelitatcmfe perofum fentiens, Roma re-ttela in Galìiam fecejjit : affcclans nomen Tartbici ad Orien-tem feflinauit, quod & obtinuit. Hyematurus in Mefepota-wiay apud CarrcvsVrbem, dum Luna dea templum inuife-ret) &adrequifita natura difeeder et, infdijsa Macrwoprafttl Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CF0DBN

File size:

7.1 MB (0.4 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1403 x 1781 px | 23.8 x 30.2 cm | 9.4 x 11.9 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Romanorvm imperatorvm effigies : elogijs ex diuersis scriptoribus per Thomam Treteru S. Mariae Transtyberim canonicum collectis. t. Commodifororem anum, morte affecit, cjr quicquid ex cognazioneImperatoria, autinSenatu ex Patricia nobilitate Jupere-rat y quafi a fiirpe abfiulit. Vcflales rirgines viuevs terra.obruit. Tropter crudelitatcmfe perofum fentiens, Roma re-ttela in Galìiam fecejjit : affcclans nomen Tartbici ad Orien-tem feflinauit, quod & obtinuit. Hyematurus in Mefepota-wiay apud CarrcvsVrbem, dum Luna dea templum inuife-ret) &adrequifita natura difeeder et, infdijsa Macrwoprafttlo pofitis , per Martialcm centurionem pugione peraucrjum efttraiecius, dum fubligacula deducer et, ventris^oneri leuando intenderet.Martiaìisfugcre rolens, à cufìodib.covporis ini erfi citar. Macrinus per cujfrxulaticnsm mortttncius dtpiorans > corpus cremar] iuflit, reliquia^ in vrna mairilulia ad fipuhurarn mifit, qua* infcpulcbro ^intonworumcondidit. Vixit afihìs X LI II. Imperami VI. Thermosfui nominisi pnicberrimi cperirin Vrbe Rema adificauit;qua-rum ruma ìnfjgnesrifuntur. M.AVREL. ANTON. CARACALLA. 25. M>ÀVRIL>iWTONINVS SPWS >M&>___- BJRIT, -^ ?2-f xxvt. fp. StTTIMIVS GETiA. Ex patre 5euero> anatre lulia Mediolani natus, moderatus & lenti, boneflio-faftudia tratlauit, ac dìfciplinarum gloria viros celebres€Ìrcafefrequenter habuit : ùlacidus, humanus , in optimosquosq. Veflitus nitidi cupidiffmm. Toft Tarthicum bellum,€im ingenti gloria fiorerei, Bajfiano principe Impcrij appel-lato , ipfe quoque Ctffaris & ^Antonini nomen accepit. Mor-tilo patre S euero 3 infidijs tnultis àfratre (quòd eum lenìtatetnorwn afe difcrepantem, ferre conforterà imperi], Baffia»nus non pofìet) peinm cfi. tum^ eosf&pius reconcìliare>ma*gnx autloritatis Viri conati efient, Imperium vtrifq3 confen-tietibus ita diuiferunt, vt Europa cum partibus Meridionali-bus y Antonino Baffiano^ifia vero et quicquid in Oriente vergiù Gct& cederct : fed neque ea ration

Search stock photos by tags