Ria Formosa lagoon is een rust- en foerageergebied voor trekvogels; Ria Formosa lagoon is a important stop over site for migrating birds

- Image ID: P864J7