. Reize om de wereld gedaan in de jaren 1803, 1804, 1805 en 1806 [microform] : op bevel van Alexander den eersten keizer van Rusland. Voyages around the world; Seamen; Navigation; Natural history; Voyages autour du monde; Marins; Navigation; Sciences naturelles. ilEIS OM DE WERELD. 9 itfinporatiiur viin het zeewater, verklaren ilit ver- Icliijnrel, dat iiaineriik de temperatuur der luclit iii volle zee, tuslchcn de keerkringen, dag en nacht dezelfde is , volkomen. Daaruit blijkt, d:ic ..Ie temperatuur der oppervlakte van het zeewa- ter weinig van de temperatuur der lucht verfchik; eii dit is h

- Image ID: RJ2W58

. Reize om de wereld gedaan in de jaren 1803, 1804, 1805 en 1806 [microform] : op bevel van Alexander den eersten keizer van Rusland. Voyages around the world; Seamen; Navigation; Natural history; Voyages autour du monde; Marins; Navigation; Sciences naturelles. ilEIS OM DE WERELD. 9 itfinporatiiur viin het zeewater, verklaren ilit ver- Icliijnrel, dat iiaineriik de temperatuur der luclit iii volle zee, tuslchcn de keerkringen, dag en nacht dezelfde is , volkomen. Daaruit blijkt, d:ic ..Ie temperatuur der oppervlakte van het zeewa- ter weinig van de temperatuur der lucht verfchik; eii dit is h

Library Book Collection / Alamy Stock Photo

Image ID: RJ2W58

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

Search stock photos by tags

Similar stock images