. Reize door de binnenlanden van Noord-Amerika [microform]. Indians of North America; Natural history; Indiens; Sciences naturelles. •186 Van de viervoetige Dieren, die in dê de reuk dat de lucht eene halve mijl in den om- trek met dezelve befmet is, en ^ijne vervolgers, hetzij mcnfchen of honden , bijna geftikt wor- dende door den ftank, zijn genoodzaakt hunne vervolging te ftaaken. Ora deeze reden worde het door deFranfchen Enfant du Diable, dat is. Duivels kind, of Bése puante , dat is , Stink- dier genaamd. Het is bijna onmogelijk de walg- lijke uitwerking te befchrijven van het vogt, met

- Image ID: RJ23R5

. Reize door de binnenlanden van Noord-Amerika [microform]. Indians of North America; Natural history; Indiens; Sciences naturelles. •186 Van de viervoetige Dieren, die in dê de reuk dat de lucht eene halve mijl in den om- trek met dezelve befmet is, en ^ijne vervolgers, hetzij mcnfchen of honden , bijna geftikt wor- dende door den ftank, zijn genoodzaakt hunne vervolging te ftaaken. Ora deeze reden worde het door deFranfchen Enfant du Diable, dat is. Duivels kind, of Bése puante , dat is , Stink- dier genaamd. Het is bijna onmogelijk de walg- lijke uitwerking te befchrijven van het vogt, met

Library Book Collection / Alamy Stock Photo

Image ID: RJ23R5

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

Search stock photos by tags