Poznañ, 1946-06-21. W auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza rozpocz¹³ siê proces zbrodniarza hitlerowskiego, namiestnika tzw. Kraju Warty (Wartheland) Arthura Greisera. Proces zakoñczy³ siê 7 lipca 1946 roku skazaniem Greisera na œmieræ. Wyrok wykonano 14 lipca 1946 roku. Nz. ³awa prokuratorów, przemawia oskar¿yciel Mieczys³aw Siewierski, obok prokurator Jerzy Sawicki (2L) i prokurator Wincenty Kurowski (1P). pw PAP/J. ¯yszkowski   Poznan, June 21, 1946. A trial of Nazi murderer, Wartheland governor, Arthur Greiser began at a lecture theatre of Adam Mickiewicz University. The trail ended on
RM2H8Y5PXPoznañ, 1946-06-21. W auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza rozpocz¹³ siê proces zbrodniarza hitlerowskiego, namiestnika tzw. Kraju Warty (Wartheland) Arthura Greisera. Proces zakoñczy³ siê 7 lipca 1946 roku skazaniem Greisera na œmieræ. Wyrok wykonano 14 lipca 1946 roku. Nz. ³awa prokuratorów, przemawia oskar¿yciel Mieczys³aw Siewierski, obok prokurator Jerzy Sawicki (2L) i prokurator Wincenty Kurowski (1P). pw PAP/J. ¯yszkowski Poznan, June 21, 1946. A trial of Nazi murderer, Wartheland governor, Arthur Greiser began at a lecture theatre of Adam Mickiewicz University. The trail ended on
Poznañ, 1946-06-21. W auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza rozpocz¹³ siê proces zbrodniarza hitlerowskiego, namiestnika tzw. Kraju Warty (Wartheland) Arthura Greisera. Proces zakoñczy³ siê 7 lipca 1946 roku skazaniem Greisera na œmieræ. Wyrok wykonano 14 lipca 1946 roku. Nz. Arthur Greiser (L) pw PAP/J. ¯yszkowski   Poznan, June 21, 1946. A trial of Nazi murderer, Wartheland governor, Arthur Greiser began at a lecture theatre of Adam Mickiewicz University. The trail ended on 7 July 1946. Greiser was sentenced to death and executed on 14 July 1946. Pictured: Arthur Greiser (L)  pw PAP/J.
RM2H8Y5R4Poznañ, 1946-06-21. W auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza rozpocz¹³ siê proces zbrodniarza hitlerowskiego, namiestnika tzw. Kraju Warty (Wartheland) Arthura Greisera. Proces zakoñczy³ siê 7 lipca 1946 roku skazaniem Greisera na œmieræ. Wyrok wykonano 14 lipca 1946 roku. Nz. Arthur Greiser (L) pw PAP/J. ¯yszkowski Poznan, June 21, 1946. A trial of Nazi murderer, Wartheland governor, Arthur Greiser began at a lecture theatre of Adam Mickiewicz University. The trail ended on 7 July 1946. Greiser was sentenced to death and executed on 14 July 1946. Pictured: Arthur Greiser (L) pw PAP/J.
Poznañ, 1946-06-21. W auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza rozpocz¹³ siê proces zbrodniarza hitlerowskiego, namiestnika tzw. Kraju Warty (Wartheland) Arthura Greisera. Proces zakoñczy³ siê 7 lipca 1946 roku skazaniem Greisera na œmieræ. Wyrok wykonano 14 lipca 1946 roku. Nz. Arthur Greiser (2P) na ³awie oskar¿onych, obok jego obroñcy Stanis³aw Hejnowski (1L) i Jan Krêglewski (2L). pw PAP/J. ¯yszkowski   Poznan, June 21, 1946. A trial of Nazi murderer, Wartheland governor, Arthur Greiser began at a lecture theatre of Adam Mickiewicz University. The trail ended on 7 July 1946. Greiser was sen
RM2H8Y5R2Poznañ, 1946-06-21. W auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza rozpocz¹³ siê proces zbrodniarza hitlerowskiego, namiestnika tzw. Kraju Warty (Wartheland) Arthura Greisera. Proces zakoñczy³ siê 7 lipca 1946 roku skazaniem Greisera na œmieræ. Wyrok wykonano 14 lipca 1946 roku. Nz. Arthur Greiser (2P) na ³awie oskar¿onych, obok jego obroñcy Stanis³aw Hejnowski (1L) i Jan Krêglewski (2L). pw PAP/J. ¯yszkowski Poznan, June 21, 1946. A trial of Nazi murderer, Wartheland governor, Arthur Greiser began at a lecture theatre of Adam Mickiewicz University. The trail ended on 7 July 1946. Greiser was sen
Poznañ, 1946-06-21. W auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza rozpocz¹³ siê proces zbrodniarza hitlerowskiego, namiestnika tzw. Kraju Warty (Wartheland) Arthura Greisera. Proces zakoñczy³ siê 7 lipca 1946 roku skazaniem Greisera na œmieræ. Wyrok wykonano 14 lipca 1946 roku. Nz. Arthur Greiser (C) na ³awie oskar¿onych, obok jego obroñcy Jan Krêglewski (1L) i Stanis³aw Hejnowski (2L). pw PAP/J. ¯yszkowski   Poznan, June 21, 1946. A trial of Nazi murderer, Wartheland governor, Arthur Greiser began at a lecture theatre of Adam Mickiewicz University. The trail ended on 7 July 1946. Greiser was sent
RM2H8Y5R0Poznañ, 1946-06-21. W auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza rozpocz¹³ siê proces zbrodniarza hitlerowskiego, namiestnika tzw. Kraju Warty (Wartheland) Arthura Greisera. Proces zakoñczy³ siê 7 lipca 1946 roku skazaniem Greisera na œmieræ. Wyrok wykonano 14 lipca 1946 roku. Nz. Arthur Greiser (C) na ³awie oskar¿onych, obok jego obroñcy Jan Krêglewski (1L) i Stanis³aw Hejnowski (2L). pw PAP/J. ¯yszkowski Poznan, June 21, 1946. A trial of Nazi murderer, Wartheland governor, Arthur Greiser began at a lecture theatre of Adam Mickiewicz University. The trail ended on 7 July 1946. Greiser was sent
Poznañ, 1946-06-21. W auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza rozpocz¹³ siê proces zbrodniarza hitlerowskiego, namiestnika tzw. Kraju Warty (Wartheland) Arthura Greisera. Proces zakoñczy³ siê 7 lipca 1946 roku skazaniem Greisera na œmieræ. Wyrok wykonano 14 lipca 1946 roku. Nz. Arthur Greiser (C) na ³awie oskar¿onych, obok jego obroñcy Jan Krêglewski (1L) i Stanis³aw Hejnowski (2L). pw PAP/J. ¯yszkowski   Poznan, June 21, 1946. A trial of Nazi murderer, Wartheland governor, Arthur Greiser began at a lecture theatre of Adam Mickiewicz University. The trail ended on 7 July 1946. Greiser was sent
RM2H8Y5R5Poznañ, 1946-06-21. W auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza rozpocz¹³ siê proces zbrodniarza hitlerowskiego, namiestnika tzw. Kraju Warty (Wartheland) Arthura Greisera. Proces zakoñczy³ siê 7 lipca 1946 roku skazaniem Greisera na œmieræ. Wyrok wykonano 14 lipca 1946 roku. Nz. Arthur Greiser (C) na ³awie oskar¿onych, obok jego obroñcy Jan Krêglewski (1L) i Stanis³aw Hejnowski (2L). pw PAP/J. ¯yszkowski Poznan, June 21, 1946. A trial of Nazi murderer, Wartheland governor, Arthur Greiser began at a lecture theatre of Adam Mickiewicz University. The trail ended on 7 July 1946. Greiser was sent