Poznañ, 1946-06-21. W auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza rozpocz¹³ siê proces zbrodniarza hitlerowskiego, namiestnika tzw. Kraju Warty (Wartheland) Arthura Greisera. Proces zakoñczy³ siê 7 lipca 1946 roku skazaniem Greisera na œmieræ. Wyrok wykonano 14 lipca 1946 roku. Nz. sêdziowie Najwy¿szego Trybuna³u Narodowego, m.in. przewodnicz¹cy, pierwszy prezes S¹du Najwy¿szego Wac³aw Barcikowski (stoi). pw PAP/J. ¯yszkowski Poznan, June 21, 1946. A trial of Nazi murderer, Wartheland governor, Arthur Greiser began at a lecture theatre of Adam Mickiewicz University. The trail ended on 7 July 194

Poznañ, 1946-06-21. W auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza rozpocz¹³ siê proces zbrodniarza hitlerowskiego, namiestnika tzw. Kraju Warty (Wartheland) Arthura Greisera. Proces zakoñczy³ siê 7 lipca 1946 roku skazaniem Greisera na œmieræ. Wyrok wykonano 14 lipca 1946 roku. Nz. sêdziowie Najwy¿szego Trybuna³u Narodowego, m.in. przewodnicz¹cy, pierwszy prezes S¹du Najwy¿szego Wac³aw Barcikowski (stoi). pw  PAP/J. ¯yszkowski      Poznan, June 21, 1946. A trial of Nazi murderer, Wartheland governor, Arthur Greiser began at a lecture theatre of Adam Mickiewicz University. The trail ended on 7 July 194 Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H8Y5KY

File size:

7.7 MB (437.2 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2048 x 1322 px | 34.7 x 22.4 cm | 13.7 x 8.8 inches | 150dpi

Date taken:

21 June 1946

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Poznañ, 1946-06-21. W auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza rozpocz¹³ siê proces zbrodniarza hitlerowskiego, namiestnika tzw. Kraju Warty (Wartheland) Arthura Greisera. Proces zakoñczy³ siê 7 lipca 1946 roku skazaniem Greisera na œmieræ. Wyrok wykonano 14 lipca 1946 roku. Nz. sêdziowie Najwy¿szego Trybuna³u Narodowego, m.in. przewodnicz¹cy, pierwszy prezes S¹du Najwy¿szego Wac³aw Barcikowski (stoi). pw PAP/J. ¯yszkowski Poznan, June 21, 1946. A trial of Nazi murderer, Wartheland governor, Arthur Greiser began at a lecture theatre of Adam Mickiewicz University. The trail ended on 7 July 1946. Greiser was sentenced to death and executed on 14 July 1946. Pictured: judges of the Supreme National Tribunal, including the first president of the Supreme Court Waclaw Barcikowski (standing). pw PAP/J. Zyszkowski