Polska, 1946-12. Realizacja materia³u o matce siedmiu synów dla Polskiej Kroniki Filmowej (PKF). Nz. matka oczekuje na spotkanie z dzieæmi. mw PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.   Poland, Dec. 1946. The filming of a movie about a mother of seven made for the Polish Newsreel (PKF). Pictured: the mother waits for meeting the children.  mw PAP
RM2H8YXNJPolska, 1946-12. Realizacja materia³u o matce siedmiu synów dla Polskiej Kroniki Filmowej (PKF). Nz. matka oczekuje na spotkanie z dzieæmi. mw PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Poland, Dec. 1946. The filming of a movie about a mother of seven made for the Polish Newsreel (PKF). Pictured: the mother waits for meeting the children. mw PAP
Polska, 1946-12. Realizacja materia³u o matce siedmiu synów dla Polskiej Kroniki Filmowej (PKF). Nz. matka oczekuje na spotkanie z dzieæmi. mw PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.   Poland, Dec. 1946. The filming of a movie about a mother of seven made for the Polish Newsreel (PKF). Pictured: the mother waits for meeting the children.  mw PAP
RM2H8YXNCPolska, 1946-12. Realizacja materia³u o matce siedmiu synów dla Polskiej Kroniki Filmowej (PKF). Nz. matka oczekuje na spotkanie z dzieæmi. mw PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Poland, Dec. 1946. The filming of a movie about a mother of seven made for the Polish Newsreel (PKF). Pictured: the mother waits for meeting the children. mw PAP
Polska, 1946-12. Realizacja materia³u o matce siedmiu synów dla Polskiej Kroniki Filmowej (PKF). Nz. bracia id¹ na spotkanie z matk¹. mw PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.   Poland, Dec. 1946. The filming of a movie about a mother of seven young men for the Polish Newsreel (PKF). Pictured: brothers on their way for a meeting with the mother.  mw PAP
RM2H8YXNKPolska, 1946-12. Realizacja materia³u o matce siedmiu synów dla Polskiej Kroniki Filmowej (PKF). Nz. bracia id¹ na spotkanie z matk¹. mw PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Poland, Dec. 1946. The filming of a movie about a mother of seven young men for the Polish Newsreel (PKF). Pictured: brothers on their way for a meeting with the mother. mw PAP