Polska, 1946-08. Wycieczka po Zatoce Gdañskiej na okrêcie Marynarki Wojennej z udzia³em Boles³awa Bieruta i Micha³a Roli-¯ymierskiego. Nz. w pierwszym rzêdzie: córka marsza³ka Zofia (2P) i córka prezydenta Aleksandra (1L). Na drugim planie: prezydent Boles³aw Bierut (2L) z córk¹ Krystyn¹ (1L), ¿ona marsza³ka Roli-¯ymierskiego Zofia (4L), sekretarka prezydenta Wanda Górska (2P) oraz marsza³ek Micha³ Rola-¯ymierski (1P). ka PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Poland, Aug. 1946. A Gdanska Bay cruise aboard a warship with President Boleslaw Bierut and Marshal Michal Rola-Zymierski ta

Polska, 1946-08. Wycieczka po Zatoce Gdañskiej na okrêcie Marynarki Wojennej z udzia³em Boles³awa Bieruta i Micha³a Roli-¯ymierskiego. Nz. w pierwszym rzêdzie: córka marsza³ka Zofia (2P) i córka prezydenta Aleksandra (1L). Na drugim planie: prezydent Boles³aw Bierut (2L) z córk¹ Krystyn¹ (1L), ¿ona marsza³ka Roli-¯ymierskiego Zofia (4L), sekretarka prezydenta Wanda Górska (2P) oraz marsza³ek Micha³ Rola-¯ymierski (1P). ka  PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.      Poland, Aug. 1946. A Gdanska Bay cruise aboard a warship with President Boleslaw Bierut and Marshal Michal Rola-Zymierski ta Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H8YCHE

File size:

7.8 MB (455.5 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2048 x 1329 px | 34.7 x 22.5 cm | 13.7 x 8.9 inches | 150dpi

Date taken:

1 August 1946

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Polska, 1946-08. Wycieczka po Zatoce Gdañskiej na okrêcie Marynarki Wojennej z udzia³em Boles³awa Bieruta i Micha³a Roli-¯ymierskiego. Nz. w pierwszym rzêdzie: córka marsza³ka Zofia (2P) i córka prezydenta Aleksandra (1L). Na drugim planie: prezydent Boles³aw Bierut (2L) z córk¹ Krystyn¹ (1L), ¿ona marsza³ka Roli-¯ymierskiego Zofia (4L), sekretarka prezydenta Wanda Górska (2P) oraz marsza³ek Micha³ Rola-¯ymierski (1P). ka PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Poland, Aug. 1946. A Gdanska Bay cruise aboard a warship with President Boleslaw Bierut and Marshal Michal Rola-Zymierski taking part. Pictured: in the first row - marshal's daughter Zofia (2nd right) and president's daughter Aleksandra (1st left). In the background: President Boleslaw Bierut (2nd left) with daughter Krystyna (1st left), marshal Rola-Zymierski's wife Zofia (4th left), President's secretary Wanda Gorska (2nd from right), marshal Michal Rola-Zymierski (1st right). ka PAP