Pilgrims taking pictures in front of Cathedral at Praza do Obradoiro. Santiago de Compostela, Spain. Aug 4, 2019.
RM2AF28ABPilgrims taking pictures in front of Cathedral at Praza do Obradoiro. Santiago de Compostela, Spain. Aug 4, 2019.
Balinese pilgrims taking pictures in front of Tanah Lot temple
RMDDWGEPBalinese pilgrims taking pictures in front of Tanah Lot temple
photographer taking pictures of group photo of tourists in front of the cathedral in Lourdes, France, Europe.
RMKEYPJDphotographer taking pictures of group photo of tourists in front of the cathedral in Lourdes, France, Europe.
Pilgrims taking pictures in front of Cathedral at Praza do Obradoiro. Santiago de Compostela, Spain. Aug 4, 2019.
RM2AEYMR8Pilgrims taking pictures in front of Cathedral at Praza do Obradoiro. Santiago de Compostela, Spain. Aug 4, 2019.
Pilgrims in front of grotto taking pictures of each other
RMAJR71GPilgrims in front of grotto taking pictures of each other
Pilgrims taking pictures in front of Cathedral at Praza do Obradoiro. Santiago de Compostela, Spain. Dec 1, 2019.
RM2AF30N5Pilgrims taking pictures in front of Cathedral at Praza do Obradoiro. Santiago de Compostela, Spain. Dec 1, 2019.
photographer taking pictures of group photo of tourists in front of the cathedral in Lourdes, France, Europe.
RMKEYPJBphotographer taking pictures of group photo of tourists in front of the cathedral in Lourdes, France, Europe.
Pilgrims taking pictures in front of Cathedral at Praza do Obradoiro. Santiago de Compostela, Spain. Aug 4, 2019.
RM2AF2A2JPilgrims taking pictures in front of Cathedral at Praza do Obradoiro. Santiago de Compostela, Spain. Aug 4, 2019.
photographer taking pictures of group photo of tourists in front of the cathedral in Lourdes, France, Europe.
RMKEYPJ1photographer taking pictures of group photo of tourists in front of the cathedral in Lourdes, France, Europe.
Pilgrims taking pictures in front of Cathedral at Praza do Obradoiro. View from Town Hall arch. Santiago de Compostela, Spain. Dec 1, 2019.
RM2AF31KWPilgrims taking pictures in front of Cathedral at Praza do Obradoiro. View from Town Hall arch. Santiago de Compostela, Spain. Dec 1, 2019.
photographer taking pictures of group photo of tourists in front of the cathedral in Lourdes, France, Europe.
RMKEYPJ8photographer taking pictures of group photo of tourists in front of the cathedral in Lourdes, France, Europe.
Pilgrims taking pictures in front of Cathedral at Praza do Obradoiro with Hostal de los Reyes Católicos. Santiago de Compostela, Spain. Dec 1, 2019.
RM2AEP3FXPilgrims taking pictures in front of Cathedral at Praza do Obradoiro with Hostal de los Reyes Católicos. Santiago de Compostela, Spain. Dec 1, 2019.