Piaseczno, 1947-04. Liceum ¯eñskie Gospodarstwa Wiejskiego w Chyliczkach. Nz. chór szkolny. Przy pianinie sekretarka szko³y Kazimiera Sobañska. Od lewej stoj¹: W. Je³owicka, L. Królówna, R. Grabiñska, W. Wendówna, I. Marciñczak, W. Szymañska, E. Krotki, J. Tchórzewska, J. £aczyñska, L. S³upczyñska, L. Bogus³awska. wb PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Piaseczno, April 1947: Secondary farming school for girls in Chyliczki. Pictured: a school choir. At the piano school secretary Kazimiera Sobanska. From left standing: W. Jelowicka, L. Krolowna, R. Grabinska, W. Wendowna, I. Marcin

Piaseczno, 1947-04. Liceum ¯eñskie Gospodarstwa Wiejskiego w Chyliczkach. Nz. chór szkolny. Przy pianinie sekretarka szko³y Kazimiera Sobañska. Od lewej stoj¹: W. Je³owicka, L. Królówna, R. Grabiñska, W. Wendówna, I. Marciñczak, W. Szymañska, E. Krotki, J. Tchórzewska, J. £aczyñska, L. S³upczyñska, L. Bogus³awska. wb  PAP  Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.      Piaseczno, April 1947: Secondary farming school for girls in Chyliczki. Pictured: a school choir. At the piano school secretary Kazimiera Sobanska. From left standing: W. Jelowicka, L. Krolowna, R. Grabinska, W. Wendowna, I. Marcin Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H91CKW

File size:

7.7 MB (259.3 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2048 x 1317 px | 34.7 x 22.3 cm | 13.7 x 8.8 inches | 150dpi

Date taken:

1 April 1947

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Piaseczno, 1947-04. Liceum ¯eñskie Gospodarstwa Wiejskiego w Chyliczkach. Nz. chór szkolny. Przy pianinie sekretarka szko³y Kazimiera Sobañska. Od lewej stoj¹: W. Je³owicka, L. Królówna, R. Grabiñska, W. Wendówna, I. Marciñczak, W. Szymañska, E. Krotki, J. Tchórzewska, J. £aczyñska, L. S³upczyñska, L. Bogus³awska. wb PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Piaseczno, April 1947: Secondary farming school for girls in Chyliczki. Pictured: a school choir. At the piano school secretary Kazimiera Sobanska. From left standing: W. Jelowicka, L. Krolowna, R. Grabinska, W. Wendowna, I. Marcinczak, W. Szymanska, E. Krotki, J. Tchorzewska, J. £aczynska, L. Slupczynska, L. Boguslawska. wb PAP