. Philothei symbola christiana : quibus idea hominis christiani exprimitur . non minorem famam me- reantur. Sed id demum damnandum orium eft, quod homincm lethali quodam occupat veneno , ut prohibitis voluptatibus immerfus, fuos vitio- rum infania inquinct dies, fomnoq; & ventri tantum deditus, inftar pecu- dis, inglorie confenefcat. ^Angufto pjrius compafius carcere pulvis Admoto durum dujicit igne globum.Vi diirupta volant tremulas fragmenta per auras, Altac^ terrtbilu concutit aftra fragor.aAJi ubi nttratw Itber fme carcere pufois Ardtt , tbi innocuo furgtt tn alta finb.J^on vis femper inef

. Philothei symbola christiana : quibus idea hominis christiani exprimitur . non minorem famam me- reantur. Sed id demum damnandum orium eft, quod homincm lethali quodam occupat veneno , ut prohibitis voluptatibus immerfus, fuos vitio- rum infania inquinct dies, fomnoq; & ventri tantum deditus, inftar pecu- dis, inglorie confenefcat. ^Angufto pjrius compafius carcere pulvis Admoto durum dujicit igne globum.Vi diirupta volant tremulas fragmenta per auras, Altac^ terrtbilu concutit aftra fragor.aAJi ubi nttratw Itber fme carcere pufois Ardtt , tbi innocuo furgtt tn alta finb.J^on vis femper inef Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CT38JM

File size:

7.1 MB (643.5 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1591 x 1570 px | 26.9 x 26.6 cm | 10.6 x 10.5 inches | 150dpi

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Philothei symbola christiana : quibus idea hominis christiani exprimitur . non minorem famam me- reantur. Sed id demum damnandum orium eft, quod homincm lethali quodam occupat veneno , ut prohibitis voluptatibus immerfus, fuos vitio- rum infania inquinct dies, fomnoq; & ventri tantum deditus, inftar pecu- dis, inglorie confenefcat. ^Angufto pjrius compafius carcere pulvis Admoto durum dujicit igne globum.Vi diirupta volant tremulas fragmenta per auras, Altac^ terrtbilu concutit aftra fragor.aAJi ubi nttratw Itber fme carcere pufois Ardtt , tbi innocuo furgtt tn alta finb.J^on vis femper ineft eadem validisfima rebus j Sed fua qu&% loco convenienter agunt. Omnis homo rerum non femper idoneus Auclor, Nec digne [.emper , qu& facienda , factt.Si moveat cupidam dtvina vocatio mentem , Vtribus tnftruclus tum valet ille fuis*Tunc valet , effeclus tunc edtt ubtq-, fecundos , Atq--, vocante Deo fortiter urget opus.Vts, ut agam, Deus alme, voca, Deus inftrue mentem, Et qu&cunfy jubes jujfa, vocatus agam. SYMB. LXXXVI, Christian a.£ YMBOLVM LXXXVf* vn. B SUOS SERVENTUR IN USUS. Tiam pradominantes hominum cupiditates, quanquam valido ardore ferantur ad promovendam alicujus virtutis dignitatem , retineri de- ent, ut deinceps commodiori occafione , & majori utilitate porfint impendi, atq; cum laude extolli. Y 2. Prudens fagittarius lethiferis ar- matus 1^2 Symbola matus fiigittis, nunquam cas fruftraneo ufu cmittit in aerem , jactuq. inicm-peftivo perdit. fcd illas advcrfus hoftes, & fcras incurrentcs pra-ftantiorc com-modo fervat, &: ne iitu contactuq, corrumpantur, follicite in thcca cuftodir.Qiiisquis mortalium honeftiflima flagrat ambitione , ut fuam propagct no-minis famam , ubi deftinatum a Deo tempus nondum illuxifle agnofcit , recte patienti atq; tranquillo exfpectat divinam voluntatem animo , arden-tesq; luas cupiditates ad illud refervat momentum , quo exferi eas fuam iugloriam fummus ille Arbiter jufferit. Ac tametii res fkpius haud fecundumnoftrum promoveantur votum,

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts