Otwock, 25.08.1993. Uroczysty obiad na czeœæ prezydenta Rosji Borysa Jelcyna i ma³¿onki wydany przez prezydenta Lecha Wa³êsê i jego ma³¿onkê. Podczas powitania B. Jelcyna z przedstawicielami w³adz pañstwowych. Nz. Borys Jelcyn (L) wymienia uœcisk d³oni z ministrem spraw wewnêtrznych i administracji Andrzejem Milczanowskim . Obok z lewej szef Kancelarii Prezydenta RP Mieczys³aw Wachowski. PAP/Janusz Mazur

Otwock, 25.08.1993. Uroczysty obiad na czeœæ prezydenta Rosji Borysa Jelcyna i ma³¿onki wydany przez prezydenta Lecha Wa³êsê i jego ma³¿onkê. Podczas powitania B. Jelcyna z przedstawicielami w³adz pañstwowych. Nz. Borys Jelcyn (L) wymienia uœcisk d³oni z ministrem spraw wewnêtrznych i administracji Andrzejem Milczanowskim . Obok z lewej szef Kancelarii Prezydenta RP Mieczys³aw Wachowski. PAP/Janusz Mazur Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HADKC7

File size:

58 MB (1.1 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

5591 x 3626 px | 47.3 x 30.7 cm | 18.6 x 12.1 inches | 300dpi

Date taken:

25 August 1993

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.