OSLO Juli 1971 Loelva, også kalt Alnaelva, i sin tid Oslos grenseelv mot øst, har sitt utspring i de klareste drikkevannskilder i Lillomarka og ender som en gift-dusj i Oslo-fjorden ved Loenga etter å ha rislet gjennom de store bolig- og industribebyggelsene i Groruddalen. Her en liten gutt som leker med tønner og annet søppel som ligger på og i elva. Foto: Aage Storløkken / Ivar Aaserud / Aktuell / NTB

OSLO Juli 1971 Loelva, også kalt Alnaelva, i sin tid Oslos grenseelv mot øst, har sitt utspring i de klareste drikkevannskilder i Lillomarka og ender som en gift-dusj i Oslo-fjorden ved Loenga etter å ha rislet gjennom de store bolig- og industribebyggelsene i Groruddalen. Her en liten gutt som leker med tønner og annet søppel som ligger på og i elva.   Foto: Aage Storløkken / Ivar Aaserud / Aktuell / NTB Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

NTB / Alamy Stock Photo

Image ID:

2K8P7AX

File size:

17.6 MB (1,001.2 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2988 x 2056 px | 25.3 x 17.4 cm | 10 x 6.9 inches | 300dpi

Date taken:

1 January 1971

Photographer:

NTB

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Available for editorial use only. Get in touch for any commercial
or personal uses
.

Search stock photos by tags