Nova acta physico-medica . cuminata villosa. Flores magnitudine atque figura eorundem Tradescantiaevirginicae j foliola calicina 3, externe villosa j petala calyceduplo longiora, tenera , obovata, basi angustiora, coerulea,raacula alba ad basin notata. Stamina calicis fere longitudine filamenta glabraj antherae lanceolatae, basi subsagittatae, flavae,apice coeruleae, dorso venosae, introrsum apice dehiscentes.Pistillum parvum, saepe abortiens. Saepe eliam paniculae in-veniunlur plane abortientes, quarum ne unus quidem flos adevolutionem pervenit, Fructus: Bacca, sive capsula baccata, non dehi

- Image ID: 2AKT4MF
Nova acta physico-medica . cuminata villosa. Flores magnitudine atque figura eorundem Tradescantiaevirginicae j foliola calicina 3, externe villosa j petala calyceduplo longiora, tenera , obovata, basi angustiora, coerulea,raacula alba ad basin notata. Stamina calicis fere longitudine filamenta glabraj antherae lanceolatae, basi subsagittatae, flavae,apice coeruleae, dorso venosae, introrsum apice dehiscentes.Pistillum parvum, saepe abortiens. Saepe eliam paniculae in-veniunlur plane abortientes, quarum ne unus quidem flos adevolutionem pervenit, Fructus: Bacca, sive capsula baccata, non dehi
The Reading Room / Alamy Stock Photo
Image ID: 2AKT4MF
Nova acta physico-medica . cuminata villosa. Flores magnitudine atque figura eorundem Tradescantiaevirginicae j foliola calicina 3, externe villosa j petala calyceduplo longiora, tenera , obovata, basi angustiora, coerulea,raacula alba ad basin notata. Stamina calicis fere longitudine \filamenta glabraj antherae lanceolatae, basi subsagittatae, flavae,apice coeruleae, dorso venosae, introrsum apice dehiscentes.Pistillum parvum, saepe abortiens. Saepe eliam paniculae in-veniunlur plane abortientes, quarum ne unus quidem flos adevolutionem pervenit, Fructus: Bacca, sive capsula baccata, non dehiscens, calicemarcescente adhuc vestita, oblonga^ trisulcata, obtusa, trilo--cularis, polysperma, semipollicaris, receptaculo seminum cen-trali. Semina rugosa, angulosa, introrsum quasi convoluta,singulis in loculis uniserialia. In silvis primaevis Brasiliae mense Decembrij cum flo-ribus atque fructibus. — (In silvis ad Xipoto fluvium Mina-rum Generalium locis urabrosis udis ubique, meuse Aprilii8i8. ou M, Vy&/. //•. y //jAr>y^a//go^a 7{/y/i^^c6Ud lyr. ^lyn^^ ./ y>//K/M. //.y„„./.,.,r.,/AC Beitrag zuf Flora Brasilien^. |3 Explicatio iconum Tab. I.j^. Dlchorisandra radicalis, magnitudine diminuta.jB. Eiusdem panicula magnitudine naturali.C. Pars folii magnitudine naturali. a. Flos magnitudine naturali. b. Petalum magnitudine naturali. c. Stamina, magnitudine aucta. d. Fructus, transversim dissectus, naturali magnitudine. 2. Dichorisandra puberula, n. sp. D. racemo terminali, foliis lanceolatis acuminatis su-pra villosis. Descr. Caulis 3-4 pedalis, dichotomus, ramosus, an-gulosus. Rami adultiores glabri, apice tamen flores versuspilis longis depressis canescentibus vestiti 5 inferiora horuminternodia foliorum loco vaginas gerunt aridas truncatas amplasmargine ciliatas; vaginae, has apicem versus insequentes, longi-ores sunt, magis ovatae ^ unilateraliter Essae , amplexicaules 5accedit deinde una alterave vagina, folio brevi linguiformiinstructa, et denique folia aliq