Alamy logo

Nieuwe reize van Misson na en door Italien : met een berecht voor de gene die voornemens zyn dezelve reize te doen : vermeerdert en opgeheldert met de Aanmerkingen van Addisson, door hem gemaakt gedurende zyne reize door Italien : vit het frans na den vyfden druk vertaelt en met schoone kopere platen versiert . ec De riUier Panaro , öeiueltie öet bouionnees uau ïjtt naam vaS l^eCtOÖÖOm Modena fcljeiJ). s. Maria. ^o€oit Modena in een goet Hanb gelegen i^ / i^ ï)et armbp ge^ s. Pieter, Djeft ban ftoopïjanöcl. 25u(ten Dat berüallen öe fortiticatien teene* s. Paaius, maal; öaare fïcaten 30» ftlfi

Nieuwe reize van Misson na en door Italien : met een berecht voor de gene die voornemens zyn dezelve reize te doen : vermeerdert en opgeheldert met de Aanmerkingen van Addisson, door hem gemaakt gedurende zyne reize door Italien : vit het frans na den vyfden druk vertaelt en met schoone kopere platen versiert . ec De riUier Panaro , öeiueltie öet bouionnees uau ïjtt naam vaS l^eCtOÖÖOm Modena fcljeiJ). s. Maria. ^o€oit Modena in een goet Hanb gelegen i^ / i^ ï)et armbp ge^ s. Pieter, Djeft ban ftoopïjanöcl. 25u(ten Dat berüallen öe fortiticatien teene* s. Paaius, maal; öaare fïcaten 30» ftlfi Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

The Reading Room / Alamy Stock Photo

Image ID:

2AM3B13

File size:

7.2 MB (705.8 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1349 x 1853 px | 22.8 x 31.4 cm | 9 x 12.4 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Nieuwe reize van Misson na en door Italien : met een berecht voor de gene die voornemens zyn dezelve reize te doen : vermeerdert en opgeheldert met de Aanmerkingen van Addisson, door hem gemaakt gedurende zyne reize door Italien : vit het frans na den vyfden druk vertaelt en met schoone kopere platen versiert . ec De riUier Panaro , öeiueltie öet bouionnees uau ïjtt naam vaS l^eCtOÖÖOm Modena fcljeiJ). s. Maria. ^o€oit Modena in een goet Hanb gelegen i^ / i^ ï)et armbp ge^ s. Pieter, Djeft ban ftoopïjanöcl. 25u(ten Dat berüallen öe fortiticatien teene* s. Paaius, maal; öaare fïcaten 30» ftlfin en moiffig l^t obecöehte «iBalöecpeti s. Petro- öie men bpna oberal öeeft gelijh te Boionien , 3ijn laag en nauUJ; aius. tiaai i^ geen üterh Die ytt opmecftelijh i^. ^ci)one t)ui3en 3ünec toeinig / en l^tt i^ seftec Dat Dk llaD 3onDec öaaj ouDe naam en Ijet MoDïNA» uecbluf ban tjaac l?ertog alOaar / 3eec bcieinig behenö 33u 3Un- é^t ouDe §^alei^ ban Die i^o^fl b3a^ ban bieinigDelang/ niaa^: yet nieu» Jwe t ttielft ten Dele op De puinïjopen ban tjet eeelie geïjoutot toecD/ tjEcft be3in3e!en Die beel belobcn. 5^at i$ al Ijet aangename ban Modena mben^ t)aate toauDelUiegen / en gangen op tie toatien Ik ben; Mijn Heer, &c, Modena den a8 May 1688. Emde van t Eerjie Deel,. NIEUWE R E I Z E VAN M I S S O N NA EN DOOR ITALIEN, Met een Berecht voor de gene die voornemens2yn dezelve Reize te doen. Vermeerdert en opgeheldert met de AANMERKINGEN A D D is S O N. Door hem gcmaakr gedurende zyne Reize door Italicn, ^it het Frans na den ijyfden druk vertaelt en-met fchoone ko^pere platen v er fier t, TWEEDE DEEL.

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts

Search stock photos by tags