Narratio regionum indicarum per Hispanos quosdam devastatarum verissima . a-limentum uniusmcnfis, fufficeret,Hifpanusunusabfumebat. Etfichis malisfra&i, tantisq-, afflicti tormentis, & violenta tra£tatione,taIeshommes eccE!ononelTemifibs,cognofcere ccepcrunr. Etidcircoaliicibos, alii fuas faeminas & hberos in latebris abfcondebantralii vero,utgentem tam durae , & ternbilis convei fationis fugcrent, praeruptamontium quaerebant. Iberi autem non folum co!aphis,pugnis, &fce-leratisbacuiorumiclibuseoscxcipiebantj fed etiam violentasmanus ingu- 1N INDIIS P ATR ATjE* 31 in gubsrnatores civirarum inj;

- Image ID: 2AWG97X

Narratio regionum indicarum per Hispanos quosdam devastatarum verissima . a-limentum uniusmcnfis, fufficeret,Hifpanusunusabfumebat. Etfichis malisfra&i, tantisq-, afflicti tormentis, & violenta tra£tatione,taIeshommes eccE!ononelTemifibs,cognofcere ccepcrunr. Etidcircoaliicibos, alii fuas faeminas & hberos in latebris abfcondebantralii vero,utgentem tam durae , & ternbilis convei fationis fugcrent, praeruptamontium quaerebant. Iberi autem non folum co!aphis,pugnis, &fce-leratisbacuiorumiclibuseoscxcipiebantj fed etiam violentasmanus ingu- 1N INDIIS P ATR ATjE* 31 in gubsrnatores civirarum inj;

The Reading Room / Alamy Stock Photo

Image ID: 2AWG97X

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

Search stock photos by tags