Naauwkeurige beschryving der aardgewassen, waar in de veelerley aart en bijzondere eigenschappen der boomen, heesters, kruyden, bloemen, met haare vrugten, zaden, wortelen en bollen, neevens derzelver waare voort-teeling, gelukkige aanwinning, en heylzaame genees-krachten ..beschreeven worden; . ar teegens de bovenfte •onder als gevleugeld (op de wijze van het Thapsia Gedaantemajor latifolia, groot brecd-bladerig Thapfia , ofen ftcllinS Ook VantCENTAURTUM MAJUS ALPINUS FLORB LU. der BIade* teo, of groot Berg-Santorie met een ^eele Bloem) aan *malkander vaft houden: zijnde niet alle eeven groot

- Image ID: 2ANFYMY
Naauwkeurige beschryving der aardgewassen, waar in de veelerley aart en bijzondere eigenschappen der boomen, heesters, kruyden, bloemen, met haare vrugten, zaden, wortelen en bollen, neevens derzelver waare voort-teeling, gelukkige aanwinning, en heylzaame genees-krachten ..beschreeven worden; . ar teegens de bovenfte •onder als gevleugeld (op de wijze van het Thapsia Gedaantemajor latifolia, groot brecd-bladerig Thapfia , ofen ftcllinS Ook VantCENTAURTUM MAJUS ALPINUS FLORB LU. der BIade* teo, of groot Berg-Santorie met een ^eele Bloem) aan *malkander vaft houden: zijnde niet alle eeven groot Stock Photo
Enlarge
https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1 https://www.alamy.com/naauwkeurige-beschryving-der-aardgewassen-waar-in-de-veelerley-aart-en-bijzondere-eigenschappen-der-boomen-heesters-kruyden-bloemen-met-haare-vrugten-zaden-wortelen-en-bollen-neevens-derzelver-waare-voort-teeling-gelukkige-aanwinning-en-heylzaame-genees-krachten-beschreeven-worden-ar-teegens-de-bovenfte-onder-als-gevleugeld-op-de-wijze-van-het-thapsia-gedaantemajor-latifolia-groot-brecd-bladerig-thapfia-ofen-ftcllins-ook-vantcentaurtum-majus-alpinus-florb-lu-der-biade-teo-of-groot-berg-santorie-met-een-eele-bloem-aan-malkander-vaft-houden-zijnde-niet-alle-eeven-groot-image340255803.html
Naauwkeurige beschryving der aardgewassen, waar in de veelerley aart en bijzondere eigenschappen der boomen, heesters, kruyden, bloemen, met haare vrugten, zaden, wortelen en bollen, neevens derzelver waare voort-teeling, gelukkige aanwinning, en heylzaame genees-krachten ..beschreeven worden; . ar teegens de bovenfte •onder als gevleugeld (op de wijze van het Thapsia Gedaantemajor latifolia, groot brecd-bladerig Thapfia , ofen ftcllinS Ook VantCENTAURTUM MAJUS ALPINUS FLORB LU. der BIade* teo, of groot Berg-Santorie met een ^eele Bloem) aan *malkander vaft houden: zijnde niet alle eeven groot
The Reading Room / Alamy Stock Photo
Image ID: 2ANFYMY
Naauwkeurige beschryving der aardgewassen, waar in de veelerley aart en bijzondere eigenschappen der boomen, heesters, kruyden, bloemen, met haare vrugten, zaden, wortelen en bollen, neevens derzelver waare voort-teeling, gelukkige aanwinning, en heylzaame genees-krachten ..beschreeven worden; . ar teegens de bovenfte •onder als gevleugeld (op de wijze van het Thapsia Gedaantemajor latifolia, groot brecd-bladerig Thapfia , ofen ftcllinS Ook VantCENTAURTUM MAJUS ALPINUS FLORB LU. der BIade* teo, of groot Berg-Santorie met een ^eele Bloem) aan *malkander vaft houden: zijnde niet alle eeven groot,maar aan de eene of de andere zijde kleyner; voor al-tijd in een uytlopende, t welk gemeenelijk t grootflevan allen is; en doorgaans met twee hoeken, ook ee-nige wel drie of vier, ingefneeden; alle echter in eenzeer fpits en langachtig punt eyndigende; rondom metkleyne en groote, eevenwel fubtyle Tandjens cierlijkgezaagd: tcedcr en zacht van aart: boven helder aroen-vcrw.g lichtelijk geel wordende, en zonder eenigeglantfch, onder veel lichter, en van naturen blinkende.Ieder deel is begaafd met een Adertje; niet regt in tmidden maar doorgaans eenzijdig zittende, gelijk menziet in het Helleborus n.ger trifoliatus , ofzwarte dae-gebladerde Nieswortel: waar uyt zeer veele kleyne Jo/.y%. !. wmétSm - EIJTEOLA CAN1STABHSTOIDES CRETICA. 73* W O UW E. HOPPE. Peepu. kleyne teederc, geheel boven krom ter zijden uytlo-pende, voortfehieten. De fmaak deezcr Bladeren,als men ze in de Mond knauwd, is bitter. Ruftenop heldere , of bleek-blinkende Steelt jens , gemcene-lijk opwaarts gekeerd ; boven met een kleyn geutjeplat, onder rond, ontrent twee of drie vingerbrcedlang. Geftalte Tuifchen de zelve , in het bovenfte, of de top derdcr Steelen, vertoonen zich (op de wijze van Cannabis Bloemt- of Hennip) vecle korte, Ayrs-wijze te zaam-gevoeg-jeni. de Bloemt jens (indien men ze dien naam mag gceven), en tufTchen de zelve ook fmalle teedere Bladert jens*Eerft zijn ze groen; maar worden daar na

Similar stock images