Máj . reUDLLETDM o. GLOSSY K OTÁZCE O NÁROD-NOSTI V UM?NÍ. Napsal V. Mrštik. [(©Josledni vlna literární mody. Co jich už pamatuju! Sám jsem jednu prožil (naturalismus) a známjejí povahu. P?íznaky, pr?b?h i rekonvalescenci.A navždy už z?stanu ned?v??-ivým ku všem apo-štol?m, zastanc?m a správc?m literárních mod. Sebeprudcí jejich hore?ka neznamená než — za?átekjejich konc? — — — — — — — — — — Havlí?ek ?ízn? a vtipn? první vyložil, že každýnárod pracoval a povinen je pracovat ku své vlastní,vnit?ní i vn?jší form?. Je srostlá s národem jakojeho ple? a nedá se nahradit lí?idlem barev mrtvýcha raf

Máj . reUDLLETDM o. GLOSSY K OTÁZCE O NÁROD-NOSTI V UM?NÍ. Napsal V. Mrštik. [(©Josledni vlna literární mody. Co jich už pamatuju! Sám jsem jednu prožil (naturalismus) a známjejí povahu. P?íznaky, pr?b?h i rekonvalescenci.A navždy už z?stanu ned?v??-ivým ku všem apo-štol?m, zastanc?m a správc?m literárních mod. Sebeprudcí jejich hore?ka neznamená než — za?átekjejich konc? — — — — — — — — — — Havlí?ek ?ízn? a vtipn? první vyložil, že každýnárod pracoval a povinen je pracovat ku své vlastní,vnit?ní i vn?jší form?. Je srostlá s národem jakojeho ple? a nedá se nahradit lí?idlem barev mrtvýcha raf Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

The Reading Room / Alamy Stock Photo

Image ID:

2ANED2Y

File size:

7.1 MB (304.2 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1893 x 1320 px | 32.1 x 22.4 cm | 12.6 x 8.8 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Máj . reUDLLETDM o. GLOSSY K OTÁZCE O NÁROD-NOSTI V UM?NÍ. Napsal V. Mrštik. [(©Josledni vlna literární mody. Co jich už pamatuju! Sám jsem jednu prožil (naturalismus) a známjejí povahu. P?íznaky, pr?b?h i rekonvalescenci.A navždy už z?stanu ned?v??-ivým ku všem apo-štol?m, zastanc?m a správc?m literárních mod. Sebeprudcí jejich hore?ka neznamená než — za?átekjejich konc? — — — — — — — — — — Havlí?ek ?ízn? a vtipn? první vyložil, že každýnárod pracoval a povinen je pracovat ku své vlastní, vnit?ní i vn?jší form?. Je srostlá s národem jakojeho ple? a nedá se nahradit lí?idlem barev mrtvýcha raffinovaných. Je podmín?na krví, temperamentem, raijou a ta udává i vnit?ní její tón. Um?ní pak jesrde?ným výrazem vnit?ních t?chto sil. A je velikou zásluhou Nerudovou, že známousvou výstrahou znovu upozornil na cestu pravou. Byl jenom nástupcem Havlí?kovým. To byl jeden rod s N?mcovou i Sv?tlou, Smetano

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts