Máj . rcuiLLDTon. MÁNESOVA „ŠVADLENA. )ánesovy komposice vynikají vždy prostou a ne-hledanou n?žností, jež byla karakteristikoupoetické duše Mánesovy, a zaujmou pozorovatelevzácnou harmonií barev detaily sv?tel a stínii, p?í-rod? v?rn? odpozorovanými. Jsou úpln? odlišný odzp?sobu a komposice jeho sou?asník?. Avšak každájeho práce není tak realisticky p?esn? pojata, jakopráv? zachovalé barevné studie pla?ící švadleny,jejíž okolí nám vysv?tliti musí a také vysv?tlujemnoho, co z prostého motivu a zakryté tvá?e dív?inyvypozorovati se nedá. P?iliš úzkostlivý Mánes konal ?asté pe?livé studiekomposi?

Máj . rcuiLLDTon. MÁNESOVA „ŠVADLENA. )ánesovy komposice vynikají vždy prostou a ne-hledanou n?žností, jež byla karakteristikoupoetické duše Mánesovy, a zaujmou pozorovatelevzácnou harmonií barev detaily sv?tel a stínii, p?í-rod? v?rn? odpozorovanými. Jsou úpln? odlišný odzp?sobu a komposice jeho sou?asník?. Avšak každájeho práce není tak realisticky p?esn? pojata, jakopráv? zachovalé barevné studie pla?ící švadleny,jejíž okolí nám vysv?tliti musí a také vysv?tlujemnoho, co z prostého motivu a zakryté tvá?e dív?inyvypozorovati se nedá. P?iliš úzkostlivý Mánes konal ?asté pe?livé studiekomposi? Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

The Reading Room / Alamy Stock Photo

Image ID:

2ANENXD

File size:

7.1 MB (329.4 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2282 x 1095 px | 38.6 x 18.5 cm | 15.2 x 7.3 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Máj . rcuiLLDTon. MÁNESOVA „ŠVADLENA. )ánesovy komposice vynikají vždy prostou a ne-hledanou n?žností, jež byla karakteristikoupoetické duše Mánesovy, a zaujmou pozorovatelevzácnou harmonií barev detaily sv?tel a stínii, p?í-rod? v?rn? odpozorovanými. Jsou úpln? odlišný odzp?sobu a komposice jeho sou?asník?. Avšak každájeho práce není tak realisticky p?esn? pojata, jakopráv? zachovalé barevné studie pla?ící švadleny, jejíž okolí nám vysv?tliti musí a také vysv?tlujemnoho, co z prostého motivu a zakryté tvá?e dív?inyvypozorovati se nedá. P?iliš úzkostlivý Mánes konal ?asté pe?livé studiekomposi?ní a detailní k obrazu, jejž provésti si p?ed-sevzal. Tím ovšem dá se vysv?tliti ?asté opakovánitýchž motiv?, ?asto s velmi nepatrnými, sotva zna-telnými rozdíly v detailech. Takových studií Mánesových k velkým obraz?m, k jichž provedení za?asté ani nedošlo, zachovalo semnoho. Podobným materiálem k velkému obraz