. Máj. EHSlli VYDÁVÁ NAKLADATELSKÉ DRUŽSTVO MÁJE, ?ESKÁ AKCIOVÁ SPOLE?NOST V PRAZE. - ODPOV?DNÝ REDAKTOR FRANTIŠEK HERITES. - TISKEM DRA ED. GRÉORA A SYNA. 612. XAVER TEJROV: V PODZIMNÍCH MLHÁCH. Jak obraz barev zá?ivýchbys p?et?el šedí pr?svitnou:až k horám celou hloubí líchpe?estí stopy nekmitnou. Svítivší vísky po kopcíchkdys pod oblohou blankytnou,alej. k?e v lukách tvar? svýchjen kontury mhou promítnou. Par zhoustlých monotónní še??ní v obzor jako ze skla ze?,v n?ž studené dych horký ret. Den celý jedno smrákání,a ?ekáš jenom, klekáníkdy už jím za?ne zn?t POZD?! Já p?íliš pozd? po?alp?t t

. Máj. EHSlli VYDÁVÁ NAKLADATELSKÉ DRUŽSTVO MÁJE, ?ESKÁ AKCIOVÁ SPOLE?NOST V PRAZE. - ODPOV?DNÝ REDAKTOR FRANTIŠEK HERITES. - TISKEM DRA ED. GRÉORA A SYNA. 612. XAVER TEJROV: V PODZIMNÍCH MLHÁCH. Jak obraz barev zá?ivýchbys p?et?el šedí pr?svitnou:až k horám celou hloubí líchpe?estí stopy nekmitnou. Svítivší vísky po kopcíchkdys pod oblohou blankytnou,alej. k?e v lukách tvar? svýchjen kontury mhou promítnou. Par zhoustlých monotónní še??ní v obzor jako ze skla ze?,v n?ž studené dych horký ret. Den celý jedno smrákání,a ?ekáš jenom, klekáníkdy už jím za?ne zn?t POZD?! Já p?íliš pozd? po?alp?t t Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

The Reading Room / Alamy Stock Photo

Image ID:

2AGDT0C

File size:

7.2 MB (351.8 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2896 x 863 px | 24.5 x 7.3 cm | 9.7 x 2.9 inches | 300dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Máj. EHSlli VYDÁVÁ NAKLADATELSKÉ DRUŽSTVO MÁJE, ?ESKÁ AKCIOVÁ SPOLE?NOST V PRAZE. - ODPOV?DNÝ REDAKTOR FRANTIŠEK HERITES. - TISKEM DRA ED. GRÉORA A SYNA. 612. XAVER TEJROV: V PODZIMNÍCH MLHÁCH. Jak obraz barev zá?ivýchbys p?et?el šedí pr?svitnou:až k horám celou hloubí líchpe?estí stopy nekmitnou. Svítivší vísky po kopcíchkdys pod oblohou blankytnou, alej. k?e v lukách tvar? svýchjen kontury mhou promítnou. Par zhoustlých monotónní še??ní v obzor jako ze skla ze?, v n?ž studené dych horký ret. Den celý jedno smrákání, a ?ekáš jenom, klekáníkdy už jím za?ne zn?t POZD?! Já p?íliš pozd? po?alp?t tichou píse? svou!Je podzim tu, z luk mo?ál, nad nímž se mlhy st?ou. A tisíckrát nech? v hrudizaplane starý žára bujnou mízu vzbudís illusí mladých jar — Cas mo?em jejich šineživota vetchý vrak.Kolemkol teskno siné . .Já umdlený v n?m pták. A tisíckrát nech? hlavouzja?ení potok tekjak ?as? p?ed dálavoua Lethe na dnešek: P?es zamlžený mo?ál to p?eludy jen jdou . . Já p?íliš pozd? po?al p?t smutnou píse? svou! — 613 51 ROZENA CECHOVÁ; roz?aro

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts