Alamy logo

Miêdzylesie, 1948-11-21. Przyjazd repatriantów z Francji, polskich górników, którzy opuœcili kraj podczas emigracji zarobkowej w latach miêdzywojennych. Reemigracja do Polski odbywa³a siê na podstawie umów polsko-francuskich podpisanych w 1946 i 1948 r. Powitanie na dworcu kolejowym. Nz. górnik Fridrych dziêkuje w³adzom polskim za serdeczne przyjêcie. bk PAP Miedzylesie, Nov. 21, 1948. Repatriates from France, Polish miners who left Poland seeking jobs in the inter-war period return to the homeland. Reemigration to Poland was carried out on the basis of Polish-French agreements signed in

Miêdzylesie, 1948-11-21. Przyjazd repatriantów z Francji, polskich górników, którzy opuœcili kraj podczas emigracji zarobkowej w latach miêdzywojennych. Reemigracja do Polski odbywa³a siê na podstawie umów polsko-francuskich podpisanych w 1946 i 1948 r. Powitanie na dworcu kolejowym. Nz. górnik Fridrych dziêkuje w³adzom polskim za serdeczne przyjêcie. bk  PAP      Miedzylesie, Nov. 21, 1948. Repatriates from France, Polish miners who left Poland seeking jobs in the inter-war period return to the homeland. Reemigration to Poland was carried out on the basis of Polish-French agreements signed in Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9NGN5

File size:

26.7 MB (1.9 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2434 x 3840 px | 20.6 x 32.5 cm | 8.1 x 12.8 inches | 300dpi

Date taken:

21 November 1948

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Miêdzylesie, 1948-11-21. Przyjazd repatriantów z Francji, polskich górników, którzy opuœcili kraj podczas emigracji zarobkowej w latach miêdzywojennych. Reemigracja do Polski odbywa³a siê na podstawie umów polsko-francuskich podpisanych w 1946 i 1948 r. Powitanie na dworcu kolejowym. Nz. górnik Fridrych dziêkuje w³adzom polskim za serdeczne przyjêcie. bk PAP Miedzylesie, Nov. 21, 1948. Repatriates from France, Polish miners who left Poland seeking jobs in the inter-war period return to the homeland. Reemigration to Poland was carried out on the basis of Polish-French agreements signed in 1946 and 1948. Welcoming at the railway station. Pictured: miner Fridrych thanks the Polish authorities for warm welcome. bk PAP

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts