Maruyama Senmaida rice terraces in central Japan, Maruyama-senmaida, Kumano, Japan

- Image ID: R78RE4
Maruyama Senmaida rice terraces in central Japan, Maruyama-senmaida, Kumano, Japan
Matjaz Corel / Alamy Stock Photo
Image ID: R78RE4
Location: kumano, japan