Makkasan Airport Link Rail station, Sukhumvit, Bangkok, Thailand

- Image ID: T7B0E7