Alamy logo

. Lucis euangelicae sub velum sacrorum emblematum reconditae, pars tertia : hoc est, caeleste pantheon, sive caelum novum in festa et gesta sanctorum totius anni, selectâ historiâ, & morali doctrinâ . oceftcceleftflfapiencias ftudi >fos, pr ifarwe falpientix Do&ores- inveniri, cjuiardore difcendi aci cxtremnm uflquefpiritom rfeefll difcipuios ; curtt nos vix primlimburi inftitutiouibus fan£tivitx, quaii jam rude donati, dedigncmur erudiri. Hiecomnia piuribus com;xus Hicronvmus tandem fijungit : c rPlatei-£gypium , <&magnam Grxciam taborioftjjiperagravit, ut qui^/Ithenti clf«-gtfler er

. Lucis euangelicae sub velum sacrorum emblematum reconditae, pars tertia : hoc est, caeleste pantheon, sive caelum novum in festa et gesta sanctorum totius anni, selectâ historiâ, & morali doctrinâ . oceftcceleftflfapiencias ftudi >fos, pr ifarwe falpientix Do&ores- inveniri, cjuiardore difcendi aci cxtremnm uflquefpiritom rfeefll difcipuios ; curtt nos vix primlimburi inftitutiouibus fan£tivitx, quaii jam rude donati, dedigncmur erudiri. Hiecomnia piuribus com;xus Hicronvmus tandem fijungit : c rPlatei-£gypium , <&magnam Grxciam taborioftjjiperagravit, ut qui^/Ithenti clf«-gtfler er Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CPMHYT

File size:

7.1 MB (541.2 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1504 x 1661 px | 25.5 x 28.1 cm | 10 x 11.1 inches | 150dpi

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Lucis euangelicae sub velum sacrorum emblematum reconditae, pars tertia : hoc est, caeleste pantheon, sive caelum novum in festa et gesta sanctorum totius anni, selectâ historiâ, & morali doctrinâ . oceftcceleftflfapiencias ftudi >fos, pr ifarwe falpientix Do&ores- inveniri, cjuiardore difcendi aci cxtremnm uflquefpiritom rfeefll difcipuios ; curtt nos vix primlimburi inftitutiouibus fan£tivitx, quaii jam rude donati, dedigncmur erudiri. Hiecomnia piuribus com;xus Hicronvmus tandem fijungit : c rPlatei-£gypium , <&magnam Grxciam taborioftjjiperagravit, ut qui^/Ithenti clf«-gtfler erat & parens , Cttjtafefae do-ilrinam lAcademi*, & gymn..fttperfonebant,fieret peregrtnut atqdijcipulus ; malens aliena veraeunde difcere, quim fua tmpudcn.ter iagerere. Aploniu) Phtteftphtts , qui innumeras terras hftrattt : iuvenit -eir ille ubiqtcjuod difceret 4? ftmper prnfiticn.Jentper fe metiorfieret Quin & ncfublimioris fcientiaj candidatiin virtutum fchola difcere (.proficere ftudeamus , fi aliquatWdo dodtoratus laurea in ccelijcondccorari veliinus. c S. Hieron. *d Pau!in. DE !99 D E C O M M U N I SANCTORUM CONFES- S O R U M. Er.tfLucER.NA ardvmz3luccns. Ioan.5w.35». LVCET ETAF^DET. ARGVMENTVM. IXluftres olim apud Gentiles Lucerna^ maximo in pretio&fummain veneratione fuere; equibusni- hiiominus parum Lucis, multumfumitrahebant. At buamhodiernaluce, omniumnon oculis, fedmenti- bus ■AASAAABAI MH €00 ARGUMENTU M. bus Luccrnam proponam, h^c & fervorc charitatis,& caeleftium rerum contemplatione ardens: Tum il-luirri Apoftolicorum operum fplendore lucens pnecla-redenique utriufque vitae, Contemplativ?e &activ:commercio, Lucens & ardens, maxime vobis veneratio-ni,&imitationi erit.Ubi pro argumento mihi defumpliiiludDo&onsmelliflui: a Ard.re parum ■. Luccre tamtuni, vanum eft: Ardere & Lueere, perfecium; quo tnpli-cis vitse, Aclivre, contemplativpe, & Mi xtae perfe&iodcelaratur. Quam vel ipfefolitudinisAuthor&fau-tor, de Martlaa & Maria agens probavit ac praedica-

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts

Search stock photos by tags