Alamy logo

. Lucis euangelicae sub velum sacrorum emblematum reconditae, pars tertia : hoc est, caeleste pantheon, sive caelum novum in festa et gesta sanctorum totius anni, selectâ historiâ, & morali doctrinâ . juibus longegleriojiu»EccIeiixPrmcipej, quamillu«(triiTimi Italiae Duces Columnen»fes gloriantur: fateor omni po«fterorum memoria dignum cen-feri , dum Anno Chrifti 1216.joannes Cnrdinalis Columrfacram Chrifti fanguine tin«ciam Columnaro , Hierofolymis Ramaro afportavit.vel hocfacio gencilitia fua parmuia, qua Coluranam argenteam 1ferebat. illuftrior , quam pro-pter majorum Kempublican:merita

. Lucis euangelicae sub velum sacrorum emblematum reconditae, pars tertia : hoc est, caeleste pantheon, sive caelum novum in festa et gesta sanctorum totius anni, selectâ historiâ, & morali doctrinâ . juibus longegleriojiu»EccIeiixPrmcipej, quamillu«(triiTimi Italiae Duces Columnen»fes gloriantur: fateor omni po«fterorum memoria dignum cen-feri , dum Anno Chrifti 1216.joannes Cnrdinalis Columrfacram Chrifti fanguine tin«ciam Columnaro , Hierofolymis Ramaro afportavit.vel hocfacio gencilitia fua parmuia, qua Coluranam argenteam 1ferebat. illuftrior , quam pro-pter majorum Kempublican:merita Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CPMG66

File size:

7.1 MB (428.8 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1551 x 1610 px | 26.3 x 27.3 cm | 10.3 x 10.7 inches | 150dpi

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Lucis euangelicae sub velum sacrorum emblematum reconditae, pars tertia : hoc est, caeleste pantheon, sive caelum novum in festa et gesta sanctorum totius anni, selectâ historiâ, & morali doctrinâ . juibus longegleriojiu»EccIeiixPrmcipej, quamillu«(triiTimi Italiae Duces Columnen»fes gloriantur: fateor omni po«fterorum memoria dignum cen-feri , dum Anno Chrifti 1216.joannes Cnrdinalis Columrfacram Chrifti fanguine tin«ciam Columnaro , Hierofolymis Ramaro afportavit.vel hocfacio gencilitia fua parmuia, qua Coluranam argenteam 1ferebat. illuftrior , quam pro-pter majorum Kempublican:merita quibusillam obtinuiif<narratur. Hanc gentilitiam tefTeraminon raultS poft , corona autecolumna impofica nobilicavir, ut deinceps Celumnenfes noffimplicem columnam . fed aurea coronl impofitaradianten|geftare confpiciantar. At longe tlluftrius nrr.ba?, d quibusegimus, cceli terrxqti Colurona», Coroni gloria? redj mica*, in ooini auernitate refoj J gebant. F ES T tf F E S T U M S. PHILIPPI APOSTOLI Invmit Pbilippvm. Joann. cap. I. EMBLEMA XXIV. MUMMUS Q^UI PHILIPPEUS DICITURIN quo oftcnditur S.inctorum Patrurn teftimoniis, animam cujufcjue pretiofum nummum elle , infignitum Dei lmagine.. %eg*WMmifmu Phflippi. Horat.I.2.1piuvARGUMENTUM. ^rOlim hic Pharifaico more vobis obtrudere numifma ceqfus > & pexcunftari, cujus fit ha:c imago ? Sed V 7 Chriicia- ^6 A R O IUI E N T U M Chriitiano morc & amorc , Regale numifma Philippi proponere & exponere cujus hic nunimiis imaginem refe-rat, decrevi. Ubi imprimis comprobabo non Vhilippumdumtaxata Chrifto inventum, nummum fuifle pretio-lillimum ; fed & quemquc noftrum , juxtaillud Hippo-rtenfis Prxfulis: Nummus a Dei homo eji j imaginem ha-bens Dei; qui tanto fuit Redemptori noftro in pretio&sefhmauoue, ut fanclus lionaventura affirmarenon du-bitaverit: Pro ijlo nummo b Chrijlum fervivijfe plufjuamtringtnta annts. Tum illudmoraliterdeducemus, quam indignum, ntpeccator indufta imagine Regis fui, pecudis imaginem alTumat, hic porci

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts

Search stock photos by tags