Alamy logo

. Lucis euangelicae sub velum sacrorum emblematum reconditae, pars tertia : hoc est, caeleste pantheon, sive caelum novum in festa et gesta sanctorum totius anni, selectâ historiâ, & morali doctrinâ . ipfiv.%Domini lcfulhrtflt , tn eua unde-ambont , perfidum &■ fv.rcm lu-dam tclerkrunt. ^Aut mehcr fitpcflremo , ettam cttlum, ur.de ^An-iclt cectderunt. lliuJ denique ejufmoJi pa-remibiis folatio, 8c obtreda-toribijs freno efle debet . unumJifcolura ac rebellem fiiitim,aliis non raro miferabili cata-ftrophe , omnibns ad virttiteraSc probirntem ftimulos fubde-re : quemadmodum ruina An-«elorum,

. Lucis euangelicae sub velum sacrorum emblematum reconditae, pars tertia : hoc est, caeleste pantheon, sive caelum novum in festa et gesta sanctorum totius anni, selectâ historiâ, & morali doctrinâ . ipfiv.%Domini lcfulhrtflt , tn eua unde-ambont , perfidum &■ fv.rcm lu-dam tclerkrunt. ^Aut mehcr fitpcflremo , ettam cttlum, ur.de ^An-iclt cectderunt. lliuJ denique ejufmoJi pa-remibiis folatio, 8c obtreda-toribijs freno efle debet . unumJifcolura ac rebellem fiiitim,aliis non raro miferabili cata-ftrophe , omnibns ad virttiteraSc probirntem ftimulos fubde-re : quemadmodum ruina An-«elorum, Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CPMGKX

File size:

7.1 MB (475.6 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1508 x 1656 px | 25.5 x 28 cm | 10.1 x 11 inches | 150dpi

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Lucis euangelicae sub velum sacrorum emblematum reconditae, pars tertia : hoc est, caeleste pantheon, sive caelum novum in festa et gesta sanctorum totius anni, selectâ historiâ, & morali doctrinâ . ipfiv.%Domini lcfulhrtflt , tn eua unde-ambont , perfidum &■ fv.rcm lu-dam tclerkrunt. ^Aut mehcr fitpcflremo , ettam cttlum, ur.de ^An-iclt cectderunt. lliuJ denique ejufmoJi pa-remibiis folatio, 8c obtreda-toribijs freno efle debet . unumJifcolura ac rebellem fiiitim, aliis non raro miferabili cata-ftrophe , omnibns ad virttiteraSc probirntem ftimulos fubde-re : quemadmodum ruina An-«elorum, alios confirmatfe tra-dit Ambrofuis, Bernardus, Ru-perttis, aliique, ut apudS.Ray-naudum e videre eft. Adeo utfi ]tidas unus fit in familia , di-vina proviJentia fiat , ut 8cMatthias aliqnii oriatur, fuperqiiem caJat fors Domini8c be-nedidtioomnis , quiqtie totiusfamilia fplendorem tuearur Scamplificet. Id ipftim 8c nos o-mnei , te fanfliffime Apoftole, deprecamur , ur inter totcumproditore Juda a Domir.o re-cedentibus tecum in «terntimfrtii mereamur forte fanclo- rum. cR ynauuW.deIud« prajitore p-45». FESTUM U<J. F E S T U M SANCTI JOSEPHL•Nemo natns esiinterra, /wIoseph.EccI. 49, . DequevmcolUt duke pepemtit ovtts. Ovid. 2. Faflor. ARGUMENTUM. Uis, qu.intnfque fanfliflima; Dei Genitrids SponfusJ multis ante hac incognitus, Jofephus exftitcrit, hoCjprimnm argumento erit, qu6d Virnm Mari* fuille . di-ijvinS fide roanifeftum fir. litenim (1 in omni bene ordiJnato connubio , maxime paritas 5c limilitudo conjugumintc; fefpeftandafit •, ubi qnis Jofephum , Virum Mari* audierir, eum SjflgratiJ, 8c yica? fanctimonil, Sc generis excellentid, Sc animn corporif.

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts

Search stock photos by tags