Alamy logo

. Lucis euangelicae sub velum sacrorum emblematum reconditae, pars tertia : hoc est, caeleste pantheon, sive caelum novum in festa et gesta sanctorum totius anni, selectâ historiâ, & morali doctrinâ . , f> ait: Prtus dtjrumpatur htc filcx tn mann meaquam foror mea , mundo fpretoManialisfiat. Atque eccum lapis in manu ejus confraclus eftquod m illa forte prsefens confpcxit,mtindo ac nuptiis fpretisin clauftro fanchmonialium,Religionis habitum aflumpfu, ublapis ilk, cseleftis prodigii tcftisetiamnum aflervatur.Atque ha:(Sponfa Chrifti, proculcatis majcentibus ac fcetcntibus nuptiarum corp

. Lucis euangelicae sub velum sacrorum emblematum reconditae, pars tertia : hoc est, caeleste pantheon, sive caelum novum in festa et gesta sanctorum totius anni, selectâ historiâ, & morali doctrinâ . , f> ait: Prtus dtjrumpatur htc filcx tn mann meaquam foror mea , mundo fpretoManialisfiat. Atque eccum lapis in manu ejus confraclus eftquod m illa forte prsefens confpcxit,mtindo ac nuptiis fpretisin clauftro fanc~hmonialium,Religionis habitum aflumpfu, ublapis ilk, cseleftis prodigii tcftisetiamnum aflervatur.Atque ha:(Sponfa Chrifti, proculcatis majcentibus ac fcetcntibus nuptiarum corp Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CPMHWR

File size:

7.1 MB (508.3 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1482 x 1685 px | 25.1 x 28.5 cm | 9.9 x 11.2 inches | 150dpi

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Lucis euangelicae sub velum sacrorum emblematum reconditae, pars tertia : hoc est, caeleste pantheon, sive caelum novum in festa et gesta sanctorum totius anni, selectâ historiâ, & morali doctrinâ . , f> ait: Prtus dtjrumpatur htc filcx tn mann meaquam foror mea , mundo fpretoManialisfiat. Atque eccum lapis in manu ejus confraclus eftquod m illa forte prsefens confpcxit,mtindo ac nuptiis fpretisin clauftro fanc~hmonialium,Religionis habitum aflumpfu, ublapis ilk, cseleftis prodigii tcftisetiamnum aflervatur.Atque ha:(Sponfa Chrifti, proculcatis majcentibus ac fcetcntibus nuptiarum corpnisjjeternamatque im-marcefcibilcm virginitatis co>rollam meruit obtincre. Ubiqui volet ad Auditorcs fuos pro-lixius velificetur, mihi ut fincrrjimponam cum d Auguftino di«xifle furrkiat: Fhribus Lcclefncelcfiis, nec rof*,nec lilia defttntt| fcrtcmtts nunc£hariffimt, fingttliad utrofque honores, amphsfimataccipere dignitatum coronasfive de firgtnitate candidas , fivdepatfvme purpureas, -vcldc Dottiinis Laureas , iive de perfscutionc 8cadverfna:e, lapide preitiofo vermiculatas.d Aug. ferm.37, de Sanftis. F E^ 5*7 F E S T U M S. JOANNIS EUANGELIST2E; Longe oculi ejusprojbicitmt. Iob. 39. v.27. Csrnit acutum. Horat. Sat^.A R G V M E N T V M. j,| Yfticam illam Aquilam, Ioannem , fublimi fuo ad ipfa f ancMlma? Triados adyta volatu, diviniO- ratores , fupra omnes mortalcs longe tranfcendere contendant .- ah Qcim ktcmig^ow^mrtmakriim, & noH jo3 A R G U M E N T U M. a non ufitata pennk collaudent, quaabftrufa Apocaly-pfe&>s myfteria, aliaque arcana exoravit, quse Pauiusvidit. Scd qu^ , ut mgenue fatetur , non Hcct hommi loAqui, Ioannes vidit &jcripjit. Alii aliunde eum in ccelos1extollant-, fuffecent nobis hodie, Aquilam a vifus per-1fpicacia commendare: quam dilecius hic Chnfti difci-pulus, ab amore divino , qui totus oculus eft, fecus actcedus,& lafavus,qui lumine orbus,& totus caecus eftjparticipavit. Optandum mterim ut caxi mortales, o-culos aperiant, atque ipfi cumpn

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts

Search stock photos by tags