. Landreis van 't Prins van Wallis Fort aan Hudsons Baai naar den Noorder-Oceaan [microform] : ondernomen op bevel van de Maatschaapij der Hudsons Baai ter ontdekkinge van koper-mijnen, een noord-west doortogt, enz. in de jaren 1769, 1770, 1771 en 1772. Matonabbee, 1736?-1782; Matonabbee, 1736?-1782; Indians of North America; Natural history; Indiens; Sciences naturelles. NAAR nsN NOORDKR ()CEAAr4. i .A eii dewijl de lucht geen aiulcrcn uitgang lieeft, dart Uüor dicii hn;?s wclko zij in *( li;',hn:nn werd ge- brast, veroorzaakt /.ulks zcradc zulk eeni lx)crteiKie, een tweegevecht; docli dit b

- Image ID: RJ3HFJ

. Landreis van 't Prins van Wallis Fort aan Hudsons Baai naar den Noorder-Oceaan [microform] : ondernomen op bevel van de Maatschaapij der Hudsons Baai ter ontdekkinge van koper-mijnen, een noord-west doortogt, enz. in de jaren 1769, 1770, 1771 en 1772. Matonabbee, 1736?-1782; Matonabbee, 1736?-1782; Indians of North America; Natural history; Indiens; Sciences naturelles. NAAR nsN NOORDKR ()CEAAr4. i .A eii dewijl de lucht geen aiulcrcn uitgang lieeft, dart Uüor dicii hn;?s wclko zij in *( li;',hn:nn werd ge- brast, veroorzaakt /.ulks zcradc zulk eeni lx)crteiKie, een tweegevecht; docli dit b

Library Book Collection / Alamy Stock Photo

Image ID: RJ3HFJ

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

Search stock photos by tags