Krzy¿owa k. Œwidnicy, 1989-11-12. Premier Tadeusz Mazowiecki (L) i kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Helmut Kohl (P) uczestnicz¹ w odprawianej po niemiecku i po polsku mszy œwiêtej (zw. msz¹ pojednania). soa PAP/CAF/Adam Hawa³ej

Krzy¿owa k. Œwidnicy, 1989-11-12. Premier Tadeusz Mazowiecki (L) i kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Helmut Kohl (P) uczestnicz¹ w odprawianej po niemiecku i po polsku mszy œwiêtej (zw. msz¹ pojednania). soa  PAP/CAF/Adam Hawa³ej Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HADA0Y

File size:

8.1 MB (272.7 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2126 x 1330 px | 36 x 22.5 cm | 14.2 x 8.9 inches | 150dpi

Date taken:

12 November 1989

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.