Kraków, 1947-11-24. Posiedzenie Najwy¿szego Trybuna³u Narodowego w sali Muzeum Narodowego. Pierwszy dzieñ rozprawy przeciwko 40 zbrodniarzom hitlerowskim z SS, cz³onkom za³ogi niemieckiego obozu zag³ady w Auschwitz-Birkenau (Oœwiêcim- Brzezinka). Nz. Najwy¿szy Trybuna³ Narodowy w pe³nym sk³adzie: Alfred Eimer - prezes, sêdziowie Zembaty, Kutzner, Cieœluk. Z lewej ³awa prokuratorów. bk/mgs PAP Cracow, Nov. 24, 1947. The session of the Highgest National Tribunal at a National Museum Hall. The 1st day of the trial against 40 Nazi criminals from the SS, staffers of the Nazi death camp in Aus

Kraków, 1947-11-24. Posiedzenie Najwy¿szego Trybuna³u Narodowego w sali Muzeum Narodowego. Pierwszy dzieñ rozprawy przeciwko 40 zbrodniarzom hitlerowskim z SS, cz³onkom za³ogi niemieckiego obozu zag³ady w Auschwitz-Birkenau (Oœwiêcim- Brzezinka). Nz. Najwy¿szy Trybuna³ Narodowy w pe³nym sk³adzie: Alfred Eimer - prezes, sêdziowie Zembaty, Kutzner, Cieœluk. Z lewej ³awa prokuratorów. bk/mgs  PAP      Cracow, Nov. 24, 1947. The session of the Highgest National Tribunal at a National Museum Hall. The 1st day of the trial against 40 Nazi criminals from the SS, staffers of the Nazi death camp in Aus Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9EPKW

File size:

27.1 MB (2 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2463 px | 32.5 x 20.9 cm | 12.8 x 8.2 inches | 300dpi

Date taken:

24 November 1947

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Kraków, 1947-11-24. Posiedzenie Najwy¿szego Trybuna³u Narodowego w sali Muzeum Narodowego. Pierwszy dzieñ rozprawy przeciwko 40 zbrodniarzom hitlerowskim z SS, cz³onkom za³ogi niemieckiego obozu zag³ady w Auschwitz-Birkenau (Oœwiêcim- Brzezinka). Nz. Najwy¿szy Trybuna³ Narodowy w pe³nym sk³adzie: Alfred Eimer - prezes, sêdziowie Zembaty, Kutzner, Cieœluk. Z lewej ³awa prokuratorów. bk/mgs PAP Cracow, Nov. 24, 1947. The session of the Highgest National Tribunal at a National Museum Hall. The 1st day of the trial against 40 Nazi criminals from the SS, staffers of the Nazi death camp in Auschwitz-Birkenau (Oswiecim- Brzezinka). Pictured: The Highest National Tribunal in full composition: chairman Alfred Eimer, judges Zembaty, Kutzner, Ciesluk. From left the bench of prosecutors. bk/mgs PAP