Kraków 02.1984. Wizyta w Polsce Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) peruwiañskiego polityka Javiera Pereza de Cuellar. Nz. Perez de Cuellar (siedzi C) z ¿on¹ Marcel¹ Temple (obok) w koœciele pw. Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny (bazylika Mariacka, koœció³ Mariacki) przy Rynku G³ównym na Starym Mieœcie. Obok proboszcz Bazyliki Mariackiej ks. infu³at Jan Koœció³ek. js PAP/Grzegorz Rogiñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Cracow, Poland, February 1984. United Nations Secretary General Javier Perez de Cuellar (5-R) and his wife Marcela Temple (4-

Kraków 02.1984. Wizyta w Polsce Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) peruwiañskiego polityka Javiera Pereza de Cuellar. Nz. Perez de Cuellar (siedzi C) z ¿on¹ Marcel¹ Temple (obok) w koœciele pw. Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny (bazylika Mariacka, koœció³ Mariacki) przy Rynku G³ównym na Starym Mieœcie. Obok proboszcz Bazyliki Mariackiej ks. infu³at Jan Koœció³ek. js  PAP/Grzegorz Rogiñski    Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.         Cracow, Poland, February 1984. United Nations Secretary General Javier Perez de Cuellar (5-R) and his wife Marcela Temple (4- Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HACFKY

File size:

27 MB (1.8 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2458 px | 32.5 x 20.8 cm | 12.8 x 8.2 inches | 300dpi

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Kraków 02.1984. Wizyta w Polsce Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) peruwiañskiego polityka Javiera Pereza de Cuellar. Nz. Perez de Cuellar (siedzi C) z ¿on¹ Marcel¹ Temple (obok) w koœciele pw. Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny (bazylika Mariacka, koœció³ Mariacki) przy Rynku G³ównym na Starym Mieœcie. Obok proboszcz Bazyliki Mariackiej ks. infu³at Jan Koœció³ek. js PAP/Grzegorz Rogiñski Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Cracow, Poland, February 1984. United Nations Secretary General Javier Perez de Cuellar (5-R) and his wife Marcela Temple (4-R) with Parson of St. Mary's Basilica Prelate Jan Kosciolek (3-R) during a visit to St. Mary's Basilica in Cracow. Un Secretary General is on a visit to Poland. PAP/GRZEGORZ ROGINSKI