Koszalin, 1969-09-21. Ba³tycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza S³owackiego wystawi³ sztukê radzieckiego dramatopisarza Aleksego Arbuzowa pt. Mój biedny Marat. Przedstawienie zosta³o wyre¿yserowane przez Romana Kordziñskiego, g³ówne role zagrali: Andrzej Ziêbiñski (Marat), Krystyna Ko³odziejczyk (Lika) i Stanis³aw Fr¹ckowiak (Leonek). Scenografiê przygotowa³a Zofia Wierchowicz. Nz. klêcz¹cy Krystyna Ko³odziejczyk i Andrzej Ziêbiñski, z lewej Stanis³aw Fr¹ckowiak. uu PAP/Kazimierz Seko Koszalin, Sept. 21, 1969. The Juliusz Slowacki Baltic Dramatic Theatre staged a play by Soviet writer Alek

Koszalin, 1969-09-21. Ba³tycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza S³owackiego wystawi³ sztukê radzieckiego dramatopisarza Aleksego Arbuzowa pt. Mój biedny Marat. Przedstawienie zosta³o wyre¿yserowane przez Romana Kordziñskiego, g³ówne role zagrali: Andrzej Ziêbiñski (Marat), Krystyna Ko³odziejczyk (Lika) i Stanis³aw Fr¹ckowiak (Leonek). Scenografiê przygotowa³a Zofia Wierchowicz. Nz. klêcz¹cy Krystyna Ko³odziejczyk i Andrzej Ziêbiñski, z lewej Stanis³aw Fr¹ckowiak. uu  PAP/Kazimierz Seko      Koszalin, Sept. 21, 1969. The Juliusz Slowacki Baltic Dramatic Theatre staged a play by Soviet writer Alek Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HABFEB

File size:

40.3 MB (1.9 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 3671 px | 32.5 x 31.1 cm | 12.8 x 12.2 inches | 300dpi

Date taken:

21 September 1969

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Koszalin, 1969-09-21. Ba³tycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza S³owackiego wystawi³ sztukê radzieckiego dramatopisarza Aleksego Arbuzowa pt. Mój biedny Marat. Przedstawienie zosta³o wyre¿yserowane przez Romana Kordziñskiego, g³ówne role zagrali: Andrzej Ziêbiñski (Marat), Krystyna Ko³odziejczyk (Lika) i Stanis³aw Fr¹ckowiak (Leonek). Scenografiê przygotowa³a Zofia Wierchowicz. Nz. klêcz¹cy Krystyna Ko³odziejczyk i Andrzej Ziêbiñski, z lewej Stanis³aw Fr¹ckowiak. uu PAP/Kazimierz Seko Koszalin, Sept. 21, 1969. The Juliusz Slowacki Baltic Dramatic Theatre staged a play by Soviet writer Aleksei Arbuzov entitled "My Poor Marat". The performance directed by Roman Kordzinski, staring Andrzej Ziebinski (Marat), Krystyna Kolodziejczyk (Lika) and Stanislaw Frackowiak (Leonek). Stage design was prepared by Zofia Wierchowicz. Pictured: kneeling Krystyna Kolodziejczyk and Andrzej Ziebinski. Stanislaw Frackowiak in the back. uu PAP/Kazimierz Seko