Katowice, 1969-12-06. XIV Miêdzynarodowy Turniej Zapaœniczy o memoria³ Paw³a Jasiñskiego, odbywaj¹cy siê w dniach 6 - 7 grudnia 1969 r. w hali sportowej huty Baildom w Katowicach. Nz. Walka Bronis³awa Ta³ach - Si³y i Krzysztofa Szczepaniaka, zawodników Gwardii Warszawa. mb PAP/Kazimierz Seko Katowice, Dec. 6, 1969. The 14th International Pawel Jasinski Wrestling Memorial held at the sport hall of the Baildom steel works in Katowice on December 6 and 7, 1969. Pictured: Bronislaw Talach-Sila contra Krzysztof Szczepaniak, both from Gwardia Warszawa. mb PAP/Kazimierz Seko

Katowice, 1969-12-06. XIV Miêdzynarodowy Turniej Zapaœniczy o memoria³ Paw³a Jasiñskiego, odbywaj¹cy siê w dniach 6 - 7 grudnia 1969 r. w hali sportowej huty Baildom w Katowicach. Nz. Walka Bronis³awa Ta³ach - Si³y i Krzysztofa Szczepaniaka, zawodników Gwardii Warszawa. mb  PAP/Kazimierz Seko      Katowice, Dec. 6, 1969. The 14th International Pawel Jasinski Wrestling Memorial held at the sport hall of the Baildom steel works in Katowice on December 6 and 7, 1969. Pictured:  Bronislaw Talach-Sila contra Krzysztof Szczepaniak, both from  Gwardia Warszawa.  mb  PAP/Kazimierz Seko Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HA5D03

File size:

42.1 MB (1.8 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 3836 px | 32.5 x 32.5 cm | 12.8 x 12.8 inches | 300dpi

Date taken:

6 December 1969

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.