Katowice, 1947-09-25. Pierwszy powojenny Wyœcig Kolarski Dooko³a Polski (VI Tour de Pologne) na trasie Kraków–Warszawa. Nz. etap pierwszy: Kraków-Bytom; finisz lotny na ul. Warszawskiej w Katowicach. Pierwszy przez liniê pomiaru czasu przeje¿d¿a Józef Kapiak (ps. Szpagat) z Klubu Elektrycznoœæ Warszawa. W tle koœció³ ewangelicki z XIX wieku. bk/mgs PAP Bytom, Sept. 25, 1947. The first after the war Cycling Race around Poland (VI Tour de Pologne) from Cracow to Warsaw. Pictured: the first stage Cracow-Bytom. bk/mgs PAP

Katowice, 1947-09-25. Pierwszy powojenny Wyœcig Kolarski Dooko³a Polski (VI Tour de Pologne) na trasie Kraków–Warszawa. Nz. etap pierwszy: Kraków-Bytom; finisz lotny na ul. Warszawskiej w Katowicach. Pierwszy przez liniê pomiaru czasu przeje¿d¿a Józef Kapiak (ps. Szpagat) z Klubu Elektrycznoœæ Warszawa. W tle koœció³ ewangelicki z XIX wieku. bk/mgs  PAP      Bytom, Sept. 25, 1947. The first after the war Cycling Race around Poland (VI Tour de Pologne) from Cracow to Warsaw. Pictured: the first stage Cracow-Bytom.  bk/mgs  PAP Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9DBAT

File size:

27.5 MB (2 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2500 px | 32.5 x 21.2 cm | 12.8 x 8.3 inches | 300dpi

Date taken:

25 September 1947

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts