Katowice, 1947-07-27. Miêdzynarodowe zawody lekkoatletyczne na stadionie Pogoni. Nz. uroczystoœæ otwarcia zawodów sportowych. wb/gr PAP   Katowice, June 27, 1947. International Athletic Competition on the Pogon stadium. Pictured: opening day. wb/gr PAP
RM2H9584NKatowice, 1947-07-27. Miêdzynarodowe zawody lekkoatletyczne na stadionie Pogoni. Nz. uroczystoœæ otwarcia zawodów sportowych. wb/gr PAP Katowice, June 27, 1947. International Athletic Competition on the Pogon stadium. Pictured: opening day. wb/gr PAP
Katowice, 1947-07-27. Miêdzynarodowe zawody lekkoatletyczne na stadionie Pogoni. Nz. uroczystoœæ otwarcia zawodów sportowych. wb/gr PAP   Katowice, June 27, 1947. International Athletic Competition on the Pogon stadium. Pictured: opening day. wb/gr PAP
RM2H95855Katowice, 1947-07-27. Miêdzynarodowe zawody lekkoatletyczne na stadionie Pogoni. Nz. uroczystoœæ otwarcia zawodów sportowych. wb/gr PAP Katowice, June 27, 1947. International Athletic Competition on the Pogon stadium. Pictured: opening day. wb/gr PAP
Katowice, 1947-07-27. Miêdzynarodowe zawody lekkoatletyczne na stadionie Pogoni. Nz. uroczystoœæ otwarcia zawodów sportowych. wb/gr PAP   Katowice, June 27, 1947. International Athletic Competition on the Pogon stadium. Pictured: opening day. wb/gr PAP
RM2H95858Katowice, 1947-07-27. Miêdzynarodowe zawody lekkoatletyczne na stadionie Pogoni. Nz. uroczystoœæ otwarcia zawodów sportowych. wb/gr PAP Katowice, June 27, 1947. International Athletic Competition on the Pogon stadium. Pictured: opening day. wb/gr PAP
Katowice, 1947-07-27. Miêdzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne na stadionie Pogoni. Nz. reprezentant Stanów Zjednoczonych Albert Richmond Morcom. wb/gr PAP   Katowice, July 27, 1947. An international track-and-field meet in Pogon Stadium. Pictured: Albert Richmond Morcom from the U.S. team. wb/gr PAP
RM2H957NYKatowice, 1947-07-27. Miêdzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne na stadionie Pogoni. Nz. reprezentant Stanów Zjednoczonych Albert Richmond Morcom. wb/gr PAP Katowice, July 27, 1947. An international track-and-field meet in Pogon Stadium. Pictured: Albert Richmond Morcom from the U.S. team. wb/gr PAP
Katowice, 1947-07-27. Miêdzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne na stadionie Pogoni. Nz. reprezentant Stanów Zjednoczonych David Benjamin Bolen. wb/gr PAP   Katowice, July 27, 1947. An international track-and-field meet in Pogon Stadium. Pictured: David Benjamin Bolen from the U.S. team. wb/gr PAP
RM2H957NNKatowice, 1947-07-27. Miêdzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne na stadionie Pogoni. Nz. reprezentant Stanów Zjednoczonych David Benjamin Bolen. wb/gr PAP Katowice, July 27, 1947. An international track-and-field meet in Pogon Stadium. Pictured: David Benjamin Bolen from the U.S. team. wb/gr PAP
Katowice, 1947-07-27. Miêdzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne na stadionie Pogoni. Nz. reprezentant Stanów Zjednoczonych Malvin Greston Whitfield. wb/gr PAP   Katowice, July 27, 1947. An international track-and-field meet in Pogon Stadium. Pictured: Malvin Greston Whitfield from the U.S. team. wb/gr PAP
RM2H957NXKatowice, 1947-07-27. Miêdzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne na stadionie Pogoni. Nz. reprezentant Stanów Zjednoczonych Malvin Greston Whitfield. wb/gr PAP Katowice, July 27, 1947. An international track-and-field meet in Pogon Stadium. Pictured: Malvin Greston Whitfield from the U.S. team. wb/gr PAP
Katowice, 1947-07-27. Miêdzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne na stadionie Pogoni. Nz. reprezentant Stanów Zjednoczonych J. Twoomey startuj¹cy w jednej z konkurencji biegowych. wb/gr PAP   Katowice, July 27, 1947. An international track-and-field meet in Pogon Stadium. Pictured: J. Twoomey from the U.S.  wb/gr PAP
RM2H957WMKatowice, 1947-07-27. Miêdzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne na stadionie Pogoni. Nz. reprezentant Stanów Zjednoczonych J. Twoomey startuj¹cy w jednej z konkurencji biegowych. wb/gr PAP Katowice, July 27, 1947. An international track-and-field meet in Pogon Stadium. Pictured: J. Twoomey from the U.S. wb/gr PAP
Katowice, 1947-07-27. Miêdzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne na stadionie Pogoni. Nz. reprezentant Stanów Zjednoczonych Malvin Greston Whitfield przygotowuj¹cy siê do startu. wb/gr PAP   Katowice, July 27, 1947. An international track-and-field meet in Pogon Stadium. Pictured: Malvin Greston Whitfield from the U.S. prepares for a heat. wb/gr PAP
RM2H957T7Katowice, 1947-07-27. Miêdzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne na stadionie Pogoni. Nz. reprezentant Stanów Zjednoczonych Malvin Greston Whitfield przygotowuj¹cy siê do startu. wb/gr PAP Katowice, July 27, 1947. An international track-and-field meet in Pogon Stadium. Pictured: Malvin Greston Whitfield from the U.S. prepares for a heat. wb/gr PAP
Katowice, 1947-07-27. Miêdzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne na stadionie Pogoni. Nz. reprezentant Stanów Zjednoczonych Malvin Greston Whitfield finiszuje w jednym z biegów. wb/gr PAP   Katowice, July 27, 1947. An international track-and-field meet in Pogon Stadium. Pictured: Malvin Greston Whitfield from the U.S. passes the finishing line. wb/gr PAP
RM2H957HRKatowice, 1947-07-27. Miêdzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne na stadionie Pogoni. Nz. reprezentant Stanów Zjednoczonych Malvin Greston Whitfield finiszuje w jednym z biegów. wb/gr PAP Katowice, July 27, 1947. An international track-and-field meet in Pogon Stadium. Pictured: Malvin Greston Whitfield from the U.S. passes the finishing line. wb/gr PAP
Katowice, 1947-07-27. Miêdzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne na stadionie Pogoni. Nz. reprezentant Stanów Zjednoczonych Malvin Greston Whitfield przygotowuje sobie pole startowe. wb/gr PAP   Katowice, July 27, 1947. An international track-and-field meet in Pogon Stadium. Pictured: Malvin Greston Whitfield from the U.S. prepares for a heat. wb/gr PAP
RM2H957RBKatowice, 1947-07-27. Miêdzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne na stadionie Pogoni. Nz. reprezentant Stanów Zjednoczonych Malvin Greston Whitfield przygotowuje sobie pole startowe. wb/gr PAP Katowice, July 27, 1947. An international track-and-field meet in Pogon Stadium. Pictured: Malvin Greston Whitfield from the U.S. prepares for a heat. wb/gr PAP
Katowice, 1947-07-27. Miêdzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne na stadionie Pogoni. Nz. reprezentant Stanów Zjednoczonych Irving Mondschein na finiszu jednej z konkurencji biegowych. wb/gr PAP   Katowice, July 27, 1947. An international track-and-field meet in Pogon Stadium. Pictured: Irving Mondschein from the U.S. passes the finishing line. wb/gr PAP
RM2H957PXKatowice, 1947-07-27. Miêdzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne na stadionie Pogoni. Nz. reprezentant Stanów Zjednoczonych Irving Mondschein na finiszu jednej z konkurencji biegowych. wb/gr PAP Katowice, July 27, 1947. An international track-and-field meet in Pogon Stadium. Pictured: Irving Mondschein from the U.S. passes the finishing line. wb/gr PAP
Katowice, 1947-07-27. Miêdzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne na stadionie Pogoni. Nz. zawodnicy przygotowuj¹cy siê do startu. Z prawej reprezentant Stanów Zjednoczonych J. Twoomey, obok niego zawodnik z Krakowa i dwaj z £odzi. wb/gr PAP   Katowice, July 27, 1947. An international track-and-field meet in Pogon Stadium. Pictured: getting ready for a race. On the right J. Twoomey from the U.S., next to him Polish sprinters from Cracow and Lodz. wb/gr PAP
RM2H957W3Katowice, 1947-07-27. Miêdzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne na stadionie Pogoni. Nz. zawodnicy przygotowuj¹cy siê do startu. Z prawej reprezentant Stanów Zjednoczonych J. Twoomey, obok niego zawodnik z Krakowa i dwaj z £odzi. wb/gr PAP Katowice, July 27, 1947. An international track-and-field meet in Pogon Stadium. Pictured: getting ready for a race. On the right J. Twoomey from the U.S., next to him Polish sprinters from Cracow and Lodz. wb/gr PAP