Kaktus cylindropuntia tunicata
RF2AEF3RDKaktus cylindropuntia tunicata
Kaktus cylindropuntia tunicata
RF2AAHTRRKaktus cylindropuntia tunicata
Kaktus cylindropuntia tunicata
RF2BDMYE2Kaktus cylindropuntia tunicata
Kaktus cylindropuntia tunicata
RF2B3RKNGKaktus cylindropuntia tunicata
Opuntie cylindropuntia tunicata
RF2A88NTAOpuntie cylindropuntia tunicata