Jugos³awia Belgrad 24.05.1989. Wizyta premiera Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej Mieczys³awa Rakowskiego w Socjalistycznej Federacyjnej Republice Jugos³awii (24-25.05.1989). Nz. Mieczys³aw Rakowski (C) zwiedza miasto. ka PAP/Grzegorz Rogiñski Yugoslavia Belgrade 24 May 1989. Prime Minister of the Polish People's Republic Mieczyslaw Rakowski pays visit to the Yugoslav Socialist Federative Republic (May 24-25, 1989). Pictured: Mieczyslaw Rakowski (centre) tours the city. ka PAP/Grzegorz Roginski

Jugos³awia Belgrad 24.05.1989. Wizyta premiera Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej Mieczys³awa Rakowskiego w Socjalistycznej Federacyjnej Republice Jugos³awii (24-25.05.1989). Nz. Mieczys³aw Rakowski (C) zwiedza miasto. ka  PAP/Grzegorz Rogiñski         Yugoslavia Belgrade 24 May 1989. Prime Minister of the Polish People's Republic Mieczyslaw Rakowski pays visit to the Yugoslav Socialist Federative Republic (May 24-25, 1989). Pictured: Mieczyslaw Rakowski (centre) tours the city.   ka  PAP/Grzegorz Roginski Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2HAD8KX

File size:

27.5 MB (1,015.5 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2500 px | 32.5 x 21.2 cm | 12.8 x 8.3 inches | 300dpi

Date taken:

24 May 1989

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.