Jakuszyce 15.01.1994. Mistrzostwa Polski w biegach narciarskich (15-16.01.1994). Nz. narciarka Michalina Maciuszek. msa PAP/Adam Hawa³ej     Jakuszyce 15 January 1994. Poland's ski running championships (January 15-16, 1994). Pictured: skier Michalina Maciuszek. msa PAP/Adam Hawalej
RM2HADT34Jakuszyce 15.01.1994. Mistrzostwa Polski w biegach narciarskich (15-16.01.1994). Nz. narciarka Michalina Maciuszek. msa PAP/Adam Hawa³ej Jakuszyce 15 January 1994. Poland's ski running championships (January 15-16, 1994). Pictured: skier Michalina Maciuszek. msa PAP/Adam Hawalej
Jakuszyce 15.01.1994. Mistrzostwa Polski w biegach narciarskich (15-16.01.1994). Nz. narciarka Dorota Kwaœny. msa PAP/Adam Hawa³ej     Jakuszyce 15 January 1994. Poland's ski running championships (January 15-16, 1994). Pictured: skier Dorota Kwasny. msa PAP/Adam Hawalej
RM2HADT3GJakuszyce 15.01.1994. Mistrzostwa Polski w biegach narciarskich (15-16.01.1994). Nz. narciarka Dorota Kwaœny. msa PAP/Adam Hawa³ej Jakuszyce 15 January 1994. Poland's ski running championships (January 15-16, 1994). Pictured: skier Dorota Kwasny. msa PAP/Adam Hawalej
Jakuszyce 15.01.1994. Mistrzostwa Polski w biegach narciarskich (15-16.01.1994). Nz. narciarz Andrzej Piotrowski. msa PAP/Adam Hawa³ej     Jakuszyce 15 January 1994. Poland's ski running championships (January 15-16, 1994). Pictured: skier Andrzej Piotrowski. msa PAP/Adam Hawalej
RM2HADT1XJakuszyce 15.01.1994. Mistrzostwa Polski w biegach narciarskich (15-16.01.1994). Nz. narciarz Andrzej Piotrowski. msa PAP/Adam Hawa³ej Jakuszyce 15 January 1994. Poland's ski running championships (January 15-16, 1994). Pictured: skier Andrzej Piotrowski. msa PAP/Adam Hawalej
Jakuszyce 15.01.1994. Mistrzostwa Polski w biegach narciarskich (15-16.01.1994). Nz. narciarka Bernadetta Bocek. msa PAP/Adam Hawa³ej     Jakuszyce 15 January 1994. Poland's ski running championships (January 15-16, 1994). Pictured: skier Bernadetta Bocek. msa PAP/Adam Hawalej
RM2HADT17Jakuszyce 15.01.1994. Mistrzostwa Polski w biegach narciarskich (15-16.01.1994). Nz. narciarka Bernadetta Bocek. msa PAP/Adam Hawa³ej Jakuszyce 15 January 1994. Poland's ski running championships (January 15-16, 1994). Pictured: skier Bernadetta Bocek. msa PAP/Adam Hawalej
Jakuszyce 15.01.1994. Mistrzostwa Polski w biegach narciarskich (15-16.01.1994). Nz. narciarka Halina Nowak. msa PAP/Adam Hawa³ej     Jakuszyce 15 January 1994. Poland's ski running championships (January 15-16, 1994). Pictured: skier Halina Nowak. msa PAP/Adam Hawalej
RM2HADT38Jakuszyce 15.01.1994. Mistrzostwa Polski w biegach narciarskich (15-16.01.1994). Nz. narciarka Halina Nowak. msa PAP/Adam Hawa³ej Jakuszyce 15 January 1994. Poland's ski running championships (January 15-16, 1994). Pictured: skier Halina Nowak. msa PAP/Adam Hawalej
Jakuszyce 15.01.1994. Mistrzostwa Polski w biegach narciarskich (15-16.01.1994). Nz. narciarz Wies³aw Cempa. msa PAP/Adam Hawa³ej     Jakuszyce 15 January 1994. Poland's ski running championships (January 15-16, 1994). Pictured: skier Wies³aw Cempa. msa PAP/Adam Hawalej
RM2HADT2XJakuszyce 15.01.1994. Mistrzostwa Polski w biegach narciarskich (15-16.01.1994). Nz. narciarz Wies³aw Cempa. msa PAP/Adam Hawa³ej Jakuszyce 15 January 1994. Poland's ski running championships (January 15-16, 1994). Pictured: skier Wies³aw Cempa. msa PAP/Adam Hawalej
Jakuszyce 15.01.1994. Mistrzostwa Polski w biegach narciarskich (15-16.01.1994). Nz. narciarze Andrzej Piotrowski (L) i Wies³aw Cempa. msa PAP/Adam Hawa³ej     Jakuszyce 15 January 1994. Poland's ski running championships (January 15-16, 1994). Pictured: skiers Andrzej Piotrowski (L) and Wies³aw Cempa. msa PAP/Adam Hawalej
RM2HADT1WJakuszyce 15.01.1994. Mistrzostwa Polski w biegach narciarskich (15-16.01.1994). Nz. narciarze Andrzej Piotrowski (L) i Wies³aw Cempa. msa PAP/Adam Hawa³ej Jakuszyce 15 January 1994. Poland's ski running championships (January 15-16, 1994). Pictured: skiers Andrzej Piotrowski (L) and Wies³aw Cempa. msa PAP/Adam Hawalej
Jakuszyce 15.01.1994. Mistrzostwa Polski w biegach narciarskich (15-16.01.1994). Nz. narciarki, od lewej: Bernadetta Bocek, Michalina Maciuszek, Ma³gorzata Rucha³a, Halina Nowak, Dorota Kwaœny. msa PAP/Adam Hawa³ej     Jakuszyce 15 January 1994. Poland's ski running championships (January 15-16, 1994). Pictured: skiers, from the left: Bernadetta Bocek, Michalina Maciuszek, Malgorzata Ruchala, Halina Nowak, Dorota Kwasny. msa PAP/Adam Hawalej
RM2HADT1TJakuszyce 15.01.1994. Mistrzostwa Polski w biegach narciarskich (15-16.01.1994). Nz. narciarki, od lewej: Bernadetta Bocek, Michalina Maciuszek, Ma³gorzata Rucha³a, Halina Nowak, Dorota Kwaœny. msa PAP/Adam Hawa³ej Jakuszyce 15 January 1994. Poland's ski running championships (January 15-16, 1994). Pictured: skiers, from the left: Bernadetta Bocek, Michalina Maciuszek, Malgorzata Ruchala, Halina Nowak, Dorota Kwasny. msa PAP/Adam Hawalej