Alamy logo

. Iohannis de Brunes I.C. Emblemata, of, Zinne-werck : voorghestelt in beelden, ghedichten en breeder uijt-legginghen, tot uijt-druckinghe en verbeteringhe van verscheijden feijlen onser eeuwe . 2 Men houft te kloffen, ofte klincl^en^De deur daer altoos ofenfi-aet. Hier ü de moeyt^ en V vverck^geleghetjyTe weder-roupen T^tjnen treed y En drin^hen naer des hemels weghen,Al-eer pyy ^ijn een duyyels beet. ^e n^onderaer houty *voor T^tjn foorte, Tvpee tonnen y daer hyfieedsuyt-ghietyVQor ons yin onsy naer onp gheboorte^Hetgeen ons vreughd brenght ofyerdriet. Wat menfch en heeft het niet njerdroten

. Iohannis de Brunes I.C. Emblemata, of, Zinne-werck : voorghestelt in beelden, ghedichten en breeder uijt-legginghen, tot uijt-druckinghe en verbeteringhe van verscheijden feijlen onser eeuwe . 2 Men houft te kloffen, ofte klincl^en^De deur daer altoos ofenfi-aet. Hier ü de moeyt^ en V vverck^geleghetjyTe weder-roupen T^tjnen treed y En drin^hen naer des hemels weghen,Al-eer pyy ^ijn een duyyels beet. ^e n^onderaer houty *voor T^tjn foorte, Tvpee tonnen y daer hyfieedsuyt-ghietyVQor ons yin onsy naer onp gheboorte^Hetgeen ons vreughd brenght ofyerdriet. Wat menfch en heeft het niet njerdroten Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CPB4CF

File size:

7.1 MB (669.1 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1923 x 1299 px | 32.6 x 22 cm | 12.8 x 8.7 inches | 150dpi

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Iohannis de Brunes I.C. Emblemata, of, Zinne-werck : voorghestelt in beelden, ghedichten en breeder uijt-legginghen, tot uijt-druckinghe en verbeteringhe van verscheijden feijlen onser eeuwe . 2 Men houft te kloffen, ofte klincl^en^De deur daer altoos ofenfi-aet. Hier ü de moeyt^ en V vverck^geleghetjyTe weder-roupen T^tjnen treed y En drin^hen naer des hemels weghen,Al-eer pyy ^ijn een duyyels beet. ^e n^onderaer houty *voor T^tjn foorte, Tvpee tonnen y daer hyfieedsuyt-ghietyVQor ons yin onsy naer onp gheboorte^Hetgeen ons vreughd brenght ofyerdriet. Wat menfch en heeft het niet njerdroten»Wanneer hyjlechts maerheeftghe^en De dooT^e-veeltCZfroHgh ontflotenyEn dan de dinghen daer uyt rulien ? n)e hoof alleen fvan allen de?:eny ƒƒ hiergeHeuyt in svveerelds reek: Laet ons dan of onf hoede pvezen^KDat 7:yniet mede vvegh en trec. EM- EMBLEMATA.XXI. De meiifch is blind; int geen hy mint,. MJ. EUendigh menfch^naww menfch ! die^midden in dmdaghe^Moet taïlen naer de vand:die;iveer hj hiddofklaghe,De tucht^gee menfche breeïiidie^mlthjgaen^of/taen.Een hond^een dienslhaer dier^moet volgen achter aen.Een beeld yan ons y er/l and^ de ooghe yan de i^iekyDefac^el yan de iviljpet roer.de plicht Je kjele:MaernUydeur on^e^ond yerblind^gehlufchtjghe l^aeck^.De yville yoor^maels echt, nu heel de ïïieejler maeB.

Save up to 30% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts

Search stock photos by tags