Meta (Metellina) Segmentata spider on white background

- Image ID: AR84N8