. Ignatius : insignium, epigrammatum et elogiorum centuriis expressus . uit. Quam vero longa via eft, Qux tota fit ambitu ? Tantum porro corruptiffims vix Num fine fbrde confeceris ? Efferri (emel vt poifis > 2S Ferenda faspe illa funt, quae nec poffis • Sed ambicionis hxc toga eft: Nemo ambit, nifi in fordibus candidatus. Et hic , fi vfquam alius ^ i Vere vitiofus eft circulus. Obftinate quippe Per fbrtunse infolentiam vel reflantis Vt in Principem efleraris ambire, Hoc eft y ea , qux fuerint negata 9 repetere > Non hoc eft petere principium ? Iamjgnati, ad portenta te compara; Meditant

. Ignatius : insignium, epigrammatum et elogiorum centuriis expressus . uit. Quam vero longa via eft, Qux tota fit ambitu ? Tantum porro corruptiffims vix Num fine fbrde confeceris ? Efferri (emel vt poifis > 2S Ferenda faspe illa funt, quae nec poffis • Sed ambicionis hxc toga eft: Nemo ambit, nifi in fordibus candidatus. Et hic , fi vfquam alius ^ i Vere vitiofus eft circulus. Obftinate quippe Per fbrtunse infolentiam vel reflantis Vt in Principem efleraris ambire, Hoc eft y ea , qux fuerint negata 9 repetere > Non hoc eft petere principium ? Iamjgnati, ad portenta te compara; Meditant Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CT12P0

File size:

7.1 MB (581.3 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1765 x 1415 px | 29.9 x 24 cm | 11.8 x 9.4 inches | 150dpi

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Ignatius : insignium, epigrammatum et elogiorum centuriis expressus . uit. Quam vero longa via eft, Qux tota fit ambitu ? Tantum porro corruptiffims vix Num fine fbrde confeceris ? Efferri (emel vt poifis > 2S Ferenda faspe illa funt, quae nec poffis • Sed ambicionis hxc toga eft: Nemo ambit, nifi in fordibus candidatus. Et hic , fi vfquam alius ^ i Vere vitiofus eft circulus. Obftinate quippe Per fbrtunse infolentiam vel reflantis Vt in Principem efleraris ambire, Hoc eft y ea , qux fuerint negata 9 repetere > Non hoc eft petere principium ? Iamjgnati, ad portenta te compara; Meditanti Caelum via eft calcanda per Tartaru : In quo qua? patieris turpiter > Cum ferre vltro libuerit, Patientia ipfa cxecrabili portento fiet vitium. Sed aliquando tandemeua/eris, Eue&us, illic denique fiftendus es, Vbi omnia , vel de te Vel circum te fieri lenties meteora. Arferis hfc fimul, & alferis, Clarum fperare cjuod poteris, fulmen fies, Non alias daturum clades, nificum cades* lN- I N S I G N E V. NOMINIS, ETGLORIAE CVPIDVS MIUTAREM VI-TAMAGGREDITVR.. Muralecum tormenmm exploditur, CVM FVLGORE SON VS excludirur. Eo mi- litia? fe dedit Ignatius, vt ex illa ip- . fixis nomen clarc cum gloria perfbnareti EPI EPIGRAM-MA V. IN MILITARISGLORIAECVPIDITATEM IGNATII. PoB Aula ludum , tuus ejiamor alea Martis , Et iibi poft molkmgloria duraplacet.Fallerisylgnatiy in molli nifi Dura inter votis accidet vnde quies lOmniafed tentas , <vt tanti&m errore magiftro , Quodcito iampojfes ydifce^eferbvelis .Martis laude tumens pacem tibi fingis in armislt Fruftra alios vincit, quifibi bella mouet. E L O G I V M V. Ades huc animx largus, Ignati:Bellonxin campo, nundinante jMorta Veaalis eft G Ioria. Ciafllcum audis ? Praxonis ea vox cft ; Quifquis huc emptor accedis, Anima hictantum Licitan licet y & jtanguine. M agnum porro pretium , anima rnagna eft, Magnitudinem vis probare ? contemne . O homines, durum genus i Tunica te£tum adamantina Nequicquam in caftra corpus infertur, Nifi Ni/I

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts